Školení JavaScript základní

Školení je zaměřené na vytváření dynamických stránek pomocí JavaScriptu, které budou pro návštěvníky použitelnější a atraktivnější. Posluchači se naučí vytvořit aktivní prostředí reagující na uživatelovu činnost (např. změna tlačítka při najetí myší), kontrolovat údaje zadávané ve formuláři, ovládat některé funkce prohlížeče (např. otevírání nových oken, zobrazování jednoduchých dialogů a upozornění) a generovat html stránky podle požadavků uživatele.

Osnova školení JavaScript základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

    Předchozí znalosti

    Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

    HTML základní

    Verze programu

    U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.