Školení Excel pokročilý

Školení je určené především pro administrativní a technické pozice, kde je Excel hodně využívaný. Předpokládá se, že účastníci již ovládají základní úkony v Excelu a potřebují si znalosti rozšířit. Obsah školení je zaměřený na pokročilé funkce a nástroje, které se v Excelu nejčastěji používají při složitějších výpočtech nebo při práci s větším objemem dat. Posluchači zjistí, jak formátovat buňky podle nějakého pravidla. Na řadě příkladů si vyzkouší použití oblíbených funkcí KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF i dalších. Zjistí, jaké funkce jsou užitečné při práci s textem, datem a časem. Naučí se funkce do sebe vkládat a vnořovat, rychle vyhledávat chyby ve funkcích a opravit je. Objeví možnosti propojení listů a sešitů a sloučení dat z více tabulek. Účastníci se seznámí s doporučeními, jak připravit data v Excelu, a s nástroji pro práci s rozsáhlými daty. Objeví pokročilé možnosti filtrování, řazení a seskupení dat. Naučí se vyhodnocovat data pomocí kontingenčních tabulek. Používat různá nastavení a zobrazení kontingenční tabulky. Data znázornit pomocí různých typů grafů včetně kombinovaných a kontingenčních.

Osnova školení Excel pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Podmíněné formátování (Conditional Formatting)
  • pomocí hodnoty buňky
  • pomocí vzorce
  • rychlé styly v podmíněném formátování
 • Vzorce
  • zadávání složitějších vzorců
  • pojmenování buněk a oblastí
  • vliv přesunů a kopírování při absolutním adresování
 • Funkce
  • funkce KDYŽ (IF)
  • funkce SVYHLEDAT (VLOOKUP)
  • funkce SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL
  • vkládání a úprava vnořených funkcí
  • vybrané funkce z kategorie Text, Datum a čas
  • převod čísel uložených jako text na čísla
  • ošetření chybových hlášení
 • Propojení
  • propojení listů, sešitů
  • propojení s aplikací Word, PowerPoint
  • sloučení dat z více tabulek
 • Grafy
  • typy grafů
  • kombinované typy grafů
  • vytváření grafů v buňce
 • Databáze v Microsoft Excel
  • příprava dat
  • víceúrovňové řazení
  • pokročilé možnosti filtrování
  • vlastní seznam
  • ověření dat
  • extrahování jedinečných hodnot
  • seskupení dat
 • Kontingenční tabulky (Pivot Tables)
  • vytváření a úprava kontingenčních tabulek a grafů
  • filtrace a řazení v kontingenční tabulce
  • nástroj Průřez a Časová osa (Slicer, Timeline)
  • možnosti zobrazení
  • seskupení kategorií
  • funkce Zobrazit hodnoty jako
  • opakující se popisky v kontingenčních tabulkách
 • Zabezpečení dokumentu
  • zámek listu a sešitu
  • skrytí vzorců
  • uložení souboru s heslem
 • Nastavení Microsoft Excel
  • vytvoření uživatelského pásu karet
  • panel rychlý přístup

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel základní


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Excel expert

Excel analýza dat

Excel makra

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Excel pokročilý