Školení Excel mírně pokročilý

Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří chtějí používat v tabulkách vzorce a funkce, efektivně pracovat s rozsáhlými tabulkami a tabulky formátovat podle svých představ. Posluchači se naučí zadávat složitější funkce a ve vzorcích používat absolutní odkazy. Seznámí se s možnostmi zrychlení práce s rozsáhlými tabulkami a nástroji pro práci s databázemi.

Osnova školení Excel mírně pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Doplnění a shrnutí základních pojmů
  • klávesové zkratky pro usnadnění práce
  • nabídka Vložit jinak, Najít a nahradit
 • Formátování tabulek
  • vkládání a odstranění buněk, řádků a sloupců
  • skrytí a zobrazení řádků a sloupců
  • kopírování formátů
 • Podmíněné formátování (Conditional Formatting)
  • pomocí hodnoty buňky
  • pomocí vzorce
  • rychlé styly v podmíněném formátování
 • Vzorce
  • základní matematické operace
  • úprava vzorce
  • rychlá kontrola vzorce
  • kopírování a přesouvání vzorců
  • relativní a absolutní adresace buněk ($A$1)
  • zadávání složitějších vzorců
  • pojmenování buněk a oblastí
  • vliv přesunů a kopírování při absolutním adresování
 • Funkce
  • použití základních funkcí a jejich zobrazení v řádku vzorců
  • zadání funkce v buňce
  • úpravy vzorců s funkcemi
  • funkce KDYŽ (IF)
  • vybrané funkce z kategorie Text, Datum a čas
 • Propojení
  • propojení listů, sešitů Microsoft Excel
  • propojení s aplikací Microsoft Word a Microsoft PowerPoint
 • Grafy
  • automatický formát grafu - doporučené grafy
  • základní typy grafů
  • vytvoření a úprava grafu
 • Databáze v Microsoft Excel
  • základní pojmy
  • zásady práce s daty
  • ukotvení příček
  • seřazení dat podle hodnoty nebo formátu
  • automatický filtr
  • seskupení dat
 • Tisk
  • oblast tisku
  • opakování hlavičky na každé stránce
  • pokročilé nastavení vzhledu stránky pro tisk

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládá znalost vytváření jednoduchých tabulek v programu Excel.
Po absolvování školení můžete pokračovat:

Excel analýza dat

Excel grafy

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2019. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly verzí.

Ukázky ze školení Excel mírně pokročilý