Školení Excel makra

Školení je určené pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří chtějí zautomatizovat často opakované postupy a upravit nebo rozšířit funkčnost prostředí programu Excel podle svých představ. Školení je zaměřeno na osvojení praktických postupů při zaznamenávání maker. Posluchači školení se také seznámí se základními možnostmi úpravy maker v programovacím jazyce Visual Basic a se zásadami zabezpečení maker.

Osnova školení Excel makra

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do problematiky maker
  • rizika využití maker
  • nastavení zabezpečení
  • odstranění maker ze sešitu
 • Záznam maker
  • absolutní a relativní adresy
  • doporučené postupy
  • automatizace složitých kroků
 • Spouštění maker
  • klávesové zkratky
  • ikony na pásu karet
  • tlačítka a objekty v listu
 • Formulářové prvky
  • tlačítka
  • další ovládací prvky
  • propojení ovládacího prvku s buňkou
  • zápis dat pomocí formuláře
 • Základy objektového modelu
  • editor jazyka Visual Basic
  • seznámení s objektovým modelem
  • předdefinované objekty - Selection, ActiveSheet
  • nahrazení pevných adres oblastí v makru

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel pokročilý


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Excel VBA

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2019. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly verzí.

Ukázky ze školení Excel makra