Školení Excel VBA

Školeni Excel VBA je určené pro uživatele, kteří Excel poměrně dobře ovládají. Posluchači se naučí vytvářet složitější makra, která jim pomohou zautomatizovat opakované postupy nebo rozšíří možnosti Excelu o další funkce. Posluchači se naučí zaznamenávat a poté upravovat makra v jazyce Visual Basic. Seznámí s použitím proměnných, s vytvářením větvení a cyklů v kódu, se základními funkcemi jazyka VBA, programováním událostí a se zásadami správy a zabezpečení maker.

Osnova školení Excel VBA

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do VBA v Microsoft Excel
  • pokročilé techniky maker
  • nastavení zabezpečení
  • absolutní a relativní adresy
  • editor jazyka Visual Basic
 • Objektový model Microsoft Excel
  • seznámení s objektovým modelem
  • práce s buňkou a oblastí - objekt Range
  • práce s listem - objekt WorkSheet
  • práce se sešitem - objekt Workbook
  • další často používané objekty
 • Proměnné
  • deklarace
  • typy proměnných
  • práce s polem
  • vlastní typy
 • Větvení programu
  • If
  • Select Case
 • Cykly
  • For
  • For Each
  • Do Loop
  • While
 • Pokročilé techniky
  • vytvoření uživatelských funkcí
  • tvorba reportů pomocí VBA
  • distribuce kódu - tvorba doplňků
 • Formulářové prvky
  • vložení tlačítka
  • přiřazení makra tlačítku
  • další ovládací prvky
  • zápis dat pomocí formuláře

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2016. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly verzí.

Ukázky ze školení Excel VBA