Školení Excel expert

Školení je určené pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří chtějí zautomatizovat často opakované postupy, používat pokročilé nástroje pro analýzu dat a databázové funkce, pracovat s externími daty a seznámit se se základy jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Školení lze ukončit oficiální certifikací Microsoft Office Specialist.

Osnova školení Excel expert

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Funkce pro experty
  • vyhledávací funkce
  • maticové funkce
  • databázové funkce
  • pokročilé možnosti podmíněného formátování
  • megavzorce
  • snímek
 • Databáze v Microsoft Excel
  • zásady při vytváření databáze
  • souhrny
  • rozšířený filtr - delší dotaz, vzorec
  • rychlá analýza dat
  • import externích dat
  • text do sloupců
  • hledání řešení
  • řešitel
  • datová krychle
 • Kontingenční tabulky (Pivot Tables)
  • pokročilé možnosti kontingenční tabulky
  • výpočtová pole a položka
  • využití externích dat
  • vícenásobné pole
 • Grafy pro experty
  • grafy vodopád, krabicový, Pareto
  • stromové mapy, vícevrstvý prstencový graf
  • 3D maps
  • grafy s dynamickou oblastí
  • úpravy kontingenčních grafů
 • Tvorba maker
  • úvod do problematiky maker
  • absolutní a relativní adresy
  • zabezpečení maker
  • editor jazyka Visual Basic
 • Objektový model
  • seznámení s objektovým modelem
  • práce se sešitem - třída Workbook
  • práce s listem - třída Worksheet
  • práce s oblastí a buňkou - třída Range
 • Formulářové prvky
  • vložení tlačítka
  • přiřazení makra tlačítku
  • další ovládací prvky

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel pokročilý


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Excel VBA

Power Query

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2016. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly verzí.

Ukázky ze školení Excel expert