Školení Excel expert

Školení je určené pro pokročilé uživatele, kteří Excel intenzivně používají ve své práci a potřebují vytvářet složitější výpočty a používat pokročilé nástroje pro zpracování dat. Účastníci se na praktických příkladech seznámí s možnostmi využití různých vyhledávacích a maticových funkcí a s novými funkcemi Excelu. Zjistí, jaké jsou pokročilé možnosti podmíněného formátování a jak efektivně používat pojmenované oblasti a vzorce. Proniknou do vytváření složitějších vzorců kombinujících různé funkce. Rozšíří si znalosti pro práci s rozsáhlými daty a s nástroji pro citlivostní analýzu. Prohloubí si znalosti v oblasti kontingenčních tabulek. Seznámí se s možnostmi formátování složitějších a specializovanějších grafů. Naučí se zautomatizovat opakované postupy pomocí záznamu maker.

Osnova školení Excel expert

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Funkce pro experty
  • vyhledávací funkce (INDEX, MATCH, OFFSET, INDIRECT, HYPERLINK, CELL)
  • maticové funkce (podmíněný součet, FREQUENCY, TRANSPOSE)
  • vzorce a souhrny v pojmenovaných tabulkách
  • snímek
 • Nové funkce v Microsoft 365
  • Logické funkce (LAMBDA, LET, MAP)
  • Vyhledávací funkce (FILTER, HSTACK, SORT, SORTBY, UNIQUE, VSTACK, XLOOKUP, XMATCH)
  • Matematické a trig. funkce (RANDARRAY, SEQUENCE)
  • Textové funkce (TEXTJOIN, TEXTSPLIT, VALUETOTEXT)
 • Podmíněné formátování
  • pomocí složitějších vzorců (zvýraznění celého řádku)
  • dynamické podmíněné formátování pomocí seznamu hodnot
  • nastavení priorit mezi sadou pravidel
 • Práce s rozsáhlými daty
  • zásady při vytváření databáze
  • import externích dat a Power Query
 • Kontingenční tabulky (Pivot Tables)
  • výchozí rozložení kontingenčních tabulek
  • nastavení kontingenční tabulky
  • podmíněné formátování Kontingenční tabulka
  • funkce Zobrazit hodnoty jako
  • funkce ZískatKontData
  • napojení vzorců na kontingenční tabulku
  • výpočty v kontingenční tabulce
  • export dat z kontingenční tabulky do jednotlivých listů (hloubková analýza dat)
  • význam Power Pivot při tvorbě sady KT z jednoho datového zdroje
 • Tvorba maker
  • úvod do problematiky maker
  • absolutní a relativní záznam
 • Citlivostní analýza
  • hledání řešení
  • scénáře
  • List prognózy
 • Analytické doplňky Excelu
  • Histogram
  • Klouzavý průměr
  • Regrese

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel velmi pokročilý


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Excel makra

Power Query

Power Pivot

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Excel expert

Návaznosti školení Excel