Školení Power BI úvod

Školení je zaměřené na seznámení s možnostmi analýzy a vizualizace dat pomocí aplikace Power BI. Účastníci zjistí, jak připravit data pro analýzu a jak vytvářet interaktivní reporty a jak je publikovat online. Školení je vhodné pro uživatele bezplatné aplikace Power BI Desktop i v návaznosti na službu Office 365 Power BI Pro.

Osnova školení Power BI úvod

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do Power BI
  • představení nástroje a jeho využití
  • srovnání bezplatné a placené verze
  • aplikace Power BI Desktop
  • struktura reportu v Power BI
 • Příprava dat
  • import dat
  • datový model
  • propojení tabulek
 • Vizuály
  • typy vizuálů
  • výběr zdrojových dat
  • formátování a přizpůsobení vizuálů
 • Reporty a interakce
  • filtry vizuálu, stránky a sestavy
  • nastavení interakcí mezi vizuály
  • hierarchie a víceúrovňové vizuály
 • Možnosti publikování a sdílení
  • publikování na web
  • sdílení v rámci firmy
  • mobilní aplikace

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel pokročilý


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Power BI Desktop pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2019. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly verzí.

Ukázky ze školení Power BI úvod