Školení Power BI úvod

Školení je zaměřené na analýzu a vizualizaci dat, tvorbu interaktivních reportů a jejich publikování online. Školení je vhodné pro uživatele bezplatné aplikace Power BI Desktop i v návaznosti na službu Office 365 Power BI Pro.

Osnova školení Power BI úvod

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do Power BI
  • Představení nástroje a jeho využití
  • Srovnání bezplatné a placené verze
  • Aplikace Power BI Desktop
  • Struktura reportu v Power BI
  • Příprava datového modelu
 • Vizualizace a reporty
  • Vkládání grafických prvků a vizualizací
  • Kontingenční tabulky
  • Průřezy pro časová a ostatní pole
  • Karty, grafy a další vizualizace
  • Zobrazení dat v mapě
  • Formátování a přizpůsobení vizualizací
  • Vkládání textu, obrázků a tvarů
  • Víceúrovňové grafy a nastavení hierarchie
  • Nastavení interakcí mezi grafy
  • Interaktivní analýza dat v grafech
  • Filtry sestavy, stránky a grafu
  • Stránky řídicích panelů
  • Import dalších typů vizualizací
 • Publikování na web
  • Webové rozhraní Power BI
  • Datové sady, sestavy a řídicí panely
  • Publikování řídicích panelů na web
  • Nastavení přístupu k publikovaným reportům
  • Odkazy mezi řídicími panely
  • Tvorba balíčků obsahu
  • Mobilní aplikace Power BI

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2016. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly verzí.