Školení AutoCAD LT pokročilý

Školení AutoCAD LT pokročilý je určené pro posluchače, kteří si chtějí prohloubit svoje znalosti při kreslení rovinných výkresů v programu AutoCAD LT. Školení je zaměřené na nástroje pro usnadnění a zrychlení práce s výkresy. Posluchači se naučí používat externí reference, používané při spolupráci více profesí. Seznámí se s pokročilými postupy pro přípravu výkresu na tisk nebo pro export a naučí se upravit uživatelské prostředí podle svých představ.

Osnova školení AutoCAD LT pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Rozšíření znalostí v kreslení 2D výkresů v AutoCADu LT
  • editace křivek a spline
  • rozšířené možnosti práce s uzly
  • rychlý výběr
  • rozvržení - možnosti využití, tisk
  • otáčení souřadnicového systému
  • vkládání OLE objektů
 • Atributy
  • vytvoření bloku s atributy
  • vložení bloku atributy
  • úprava atributů
  • extrahování atributů
 • Externí reference
  • připojení externího výkresu
  • úprava připojeného výkresu
  • nastavení externích referencí
 • Práce s poznámkami
  • přizpůsobení poznámek
  • měřítka a orientace poznámek
  • styly poznámek
 • Souřadnicové systémy
  • globální a lokální souřadnicový systém
  • otáčení souřadnicového systému
  • změna počátku
  • další možnosti změny souřadnicového systému
 • Vytváření vlastních šraf a čar
  • vlastní typy čar
  • vlastní vzory šraf
 • Výkresové šablony
  • předdefinované šablony
  • vytvoření vlastní šablony
  • použití šablony
 • Pokročilé možnosti tisku z AutoCADu LT
  • nastavení tisku
  • tloušťky čar, vykreslovací styly
  • tisk z modelového prostoru
  • tisk z rozvržení
 • Úprava uživatelského prostředí AutoCADu LT
  • uživatelská menu a panely nástrojů
  • vytváření vlastních tlačítek a jednoduchých příkazů
  • úprava klávesových zkratek
  • pokročilé přizpůsobení pásu karet

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

AutoCAD LT základní

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.