Školení Tvorba www stránek

Posluchači rekvalifikačního kurzu Tvorba www stránek se naučí navrhnout a připravit schéma webových stránek, navrhnout jejich grafický vzhled s využitím programu Adobe Photoshop, vytvořit webovou stránku včetně grafických prvků s využitím jazyka HTML a kaskádových stylů CSS a orientovat se v možnostech umístění webových stránek na Internet. Rekvalifikace je rozdělená do těchto částí: poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, návrh webových stránek, práce s rastrovou grafikou, příprava grafiky pro webové stránky (v Adobe Photoshop), webdesign, grafický návrh webových stránek, redakční systémy, programovací jazyk HTML a SEO - optimalizace webových stránek. Rekvalifikace je ukončena zkouškou pro ověření znalostí.

Osnova školení Tvorba www stránek

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
 • Návrh webových stránek
  • Shrnutí pojmů v oblasti internetu
   • historie
   • služby internetu
   • WWW (World Wide Web)
   • webový server
   • webový prohlížeč
   • vyhledávače
  • Webové stránky
   • princip fungování
   • statický web
   • dynamický web
   • redakční systémy
  • Technologie webových stránek
   • HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript
  • Bezpečnost webových stránek
   • bezpečnostní hrozby
   • DDoS útoky
   • zabezpečení stránek
   • Ochrana osobních údajů
   • SSL certifikáty
  • Proces návrhu webových stránek
   • kvalitní web
   • interakční design
   • vizuální komunikace
   • obsahová strategie
   • Maslowova pyramida
   • pravidla použitelnosti
   • pravidla přístupnosti
   • postup návrhu
  • Tvorba konceptu webu
   • analýza
   • návrh drátěného modelu
   • návrh obsahové strategie
   • volba technologií
   • tvorba zadání
  • Webhosting a doména
   • parametry
   • poskytovatelé
   • DNS
 • Práce s rastrovou grafikou, příprava grafiky pro webové stránky
  • Úvod do rastrové grafiky
   • rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou
   • režim barev
   • rozlišení obrázku
   • formáty souborů pro rastry
   • kvalita a komprese obrázků
  • Nastavení a přizpůsobení pracovní plochy v Adobe Photoshop
   • seznámení s rozhraním
   • vlastní uspořádání oken a panelů
   • uložení a načtení pracovní plochy
   • práce s pravítky a vodítky
   • efektivní používání
   • klávesové zkratky
  • Základní úpravy obrázků
   • velikost plátna a obrazu
   • natočení a převrácení plátna
  • Základy práce s vrstvami
   • úvod do vrstev
   • barva popředí, pozadí
  • Práce s výběry
   • využití funkce výběru
   • seznámení s výběrovými nástroji
   • práce s výběrem
  • Základní nástroje
   • nástroj kapátko, plechovka barvy
   • nástroj oříznutí, štětec, guma, klonovací razítko, retušovací štětec
  • Vektorové objekty
   • nástroj text, tvar, pero
   • práce s cestami
 • Webdesign, grafický návrh webových stránek
  • Přizpůsobení obrazových vlastností
   • vysvětlení pojmu „histogram“
   • základy Camera Raw
  • Návrh drátěného modelu (wireframe)
   • návrh uživatelského rozhraní
   • rozmístění „Call to action“ prvků
   • mapa stránek
  • Tvorba grafického návrhu webových stránek
   • rozměry ve webdesignu
   • vytvoření projektu
   • tvorba základních grafických prvků
   • text a typografie na webu
   • styly vrstev
   • inteligentní objekty a filtry
  • Příprava grafiky pro export do HTML
 • Redakční systémy
  • Úvod do používání redakčních systémů
   • možnosti redakčních systémů
   • nejpoužívanější redakční systémy
   • výhody a nevýhody redakčních systémů
   • licencování
  • Wordpress
   • instalace
   • základní nastavení
   • vytváření stránek
   • přidávání příspěvků
   • instalace pluginů
  • Prestashop
   • instalace
   • základní nastavení
   • přehled
 • Programovací jazyk HTML
  • Struktura HTML
   • pravidla a syntaxe HTML
   • kostra HTML dokumentu
   • hlavička stránky
  • Základy formátování stránky v HTML
   • odstavce
   • nadpisy
   • základní formátovací značky
   • poznámky ve zdrojovém kódu
  • Hypertextové odkazy
   • pravidla vytvoření URL adresy
   • chování odkazů
   • jmenné odkazy
  • Obrázky
   • vložení obrázku
   • formátování obrázku
   • obrázek jako odkaz
  • Seznamy
   • struktura a použití seznamů
   • číslované a nečíslované seznamy
  • Tabulky
   • Vytvoření jednoduché tabulky
   • slučování buněk
   • formátování tabulek
  • Základy kaskádových stylů (CSS)
   • použití a význam CSS
   • orientace v CSS
   • Formátování pomocí CSS
   • Tvorba rozložení stránky pomocí CSS
 • SEO optimalizace
  • Začínáme se SEO
   • co to je SEO
   • přínos a cíle SEO optimalizace
   • vyhledávače, výsledky vyhledávání, roboti
  • Klíčová slova
   • volba vhodných klíčových slov
   • použití klíčových slov při SEO optimalizaci
   • vyhodnocení vyhledatelnosti na klíčová slova
   • analýza konkurence
   • hustota klíčových slov
  • Co ovlivňuje vyhledatelnost
   • Google Toolbar Page Rank, princip hodnocení stránek
   • volba domény a tvorba URL adres
   • struktura webu
   • titulky, nadpisy, obsah, meta-tagy
   • duplicitní stránky
   • změny webu a rušení stránek
  • SEO optimalizace ve zdrojovém kódu
   • co má obsahovat zdrojový kód
   • ověření validity kódu
  • Zpětné odkazy
   • jak zpětné odkazy ovlivňují vyhledatelnost
   • vyhodnocení zpětných odkazů
   • budování zpětných odkazů (linkbuilding)
   • doporučení pro znění zpětných odkazů
   • interní odkazy

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Začínáme s počítačem

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.