Školení Programátor www aplikací

Účastník rekvalifikace Programátor www aplikací získá znalosti a praktické dovednosti pro vývoj webových stránek a aplikací včetně návrhu elektronického obchodu. Naučí se vytvářet webové stránky pomocí jazyka HTML a používat kaskádové styly CSS pro jejich formátování. Účastník rekvalifikace se dále seznámí s vytvořením interaktivní internetové aplikace prostřednictvím jazyka PHP, s ovládáním programu Adobe Photoshop určeného pro přípravu grafiky pro webové stránky, porozumí principům SEO optimalizace a naučí se používat nástroj Google Analytics. Rekvalifikace je rozdělená do těchto částí: poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, návrh webových stránek, práce s rastrovou grafikou, grafika na webových stránkách (v Adobe Photoshop), redakční systémy, - programovací jazyk HTML, kaskádové styly CSS, programovací jazyk PHP, SEO - optimalizace webových stránek, Google Analytics a závěrečná část zaměřená na vytvoření webové aplikace.

Osnova školení Programátor www aplikací

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
 • Návrh webových stránek
  • Shrnutí pojmů v oblasti internetu
   • historie
   • služby internetu
   • WWW (World Wide Web)
   • webový server
   • webový prohlížeč
   • vyhledávače
  • Webové stránky
   • princip fungování
   • statický web
   • dynamický web
   • redakční systémy
  • Technologie webových stránek
   • HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript
  • Bezpečnost webových stránek
   • bezpečnostní hrozby
   • DDoS útoky
   • zabezpečení stránek
   • Ochrana osobních údajů
   • SSL certifikáty
  • Proces návrhu webových stránek
   • kvalitní web
   • interakční design
   • vizuální komunikace
   • obsahová strategie
   • Maslowova pyramida
   • pravidla použitelnosti
   • pravidla přístupnosti
   • postup návrhu
  • Tvorba konceptu webu
   • analýza
   • návrh drátěného modelu
   • návrh obsahové strategie
   • volba technologií
   • tvorba zadání
  • Webhosting a doména
   • parametry
   • poskytovatelé
   • DNS
 • Práce s rastrovou grafikou, příprava grafiky pro webové stránky
  • Úvod do rastrové grafiky
   • rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou
   • režim barev
   • rozlišení obrázku
   • formáty souborů pro rastry
   • kvalita a komprese obrázků
  • Nastavení a přizpůsobení pracovní plochy v Adobe Photoshop
   • seznámení s rozhraním
   • vlastní uspořádání oken a panelů
   • uložení a načtení pracovní plochy
   • práce s pravítky a vodítky
   • efektivní používání
   • klávesové zkratky
  • Základní úpravy obrázků
   • velikost plátna a obrazu
   • natočení a převrácení plátna
  • Základy práce s vrstvami
   • úvod do vrstev
   • barva popředí, pozadí
  • Práce s výběry
   • využití funkce výběru
   • seznámení s výběrovými nástroji
   • práce s výběrem
  • Základní nástroje
   • nástroj kapátko, plechovka barvy
   • nástroj oříznutí, štětec, guma, klonovací razítko, retušovací štětec
  • Vektorové objekty
   • nástroj text, tvar, pero
   • práce s cestami
  • Grafika pro web
   • druhy grafiky
   • technické požadavky
   • kde čerpat grafiku pro web - fotobanky
   • licence a autorská práva
   • formáty souborů pro web
   • způsoby použití grafiky na webu
  • Export a ukládání pro web z Adobe Photoshop
  • Ukázky přípravy grafiky pro webové stránky
 • Redakční systémy
  • Úvod do používání redakčních systémů
   • možnosti redakčních systémů
   • nejpoužívanější redakční systémy
   • výhody a nevýhody redakčních systémů
   • licencování
  • Wordpress
   • instalace
   • základní nastavení
   • vytváření stránek
   • přidávání příspěvků
   • instalace pluginů
  • Prestashop
   • instalace
   • základní nastavení
   • přehled
 • Programovací jazyk HTML
  • Struktura HTML
   • pravidla a syntaxe HTML
   • kostra HTML dokumentu
   • hlavička stránky
  • Základy formátování stránky v HTML
   • odstavce
   • nadpisy
   • základní formátovací značky
   • poznámky ve zdrojovém kódu
  • Hypertextové odkazy
   • pravidla vytvoření URL adresy
   • chování odkazů
   • jmenné odkazy
  • Obrázky
   • vložení obrázku
   • formátování obrázku
   • obrázek jako odkaz
  • Seznamy
   • struktura a použití seznamů
   • číslované a nečíslované seznamy
  • Tabulky
   • Vytvoření jednoduché tabulky
   • slučování buněk
   • formátování tabulek
  • Základy kaskádových stylů (CSS)
   • použití a význam CSS
   • orientace v CSS
   • Formátování pomocí CSS
   • Tvorba rozložení stránky pomocí CSS
  • Kaskádové styly
   • porozumění kaskádovým stylům
   • pravidla CSS
   • vytváření tříd a identifikátorů
  • Formátování textu a odstavců pomocí CSS
   • typ, velikost a barva písma
   • zvýraznění textu
   • práce s odstavci
  • Formátování tabulek
   • vytvoření tabulky
   • používání rámečků tabulky
   • změna vnitřního okraje buňky, vzdálenosti mezi buňkami a zarovnání
   • sudé a liché řádky tabulky
  • Rozvržení stránky založené na blocích
   • vytváření bloků
   • pozicování bloků
   • formátování bloků
  • Formuláře
   • vytvoření formuláře
   • jednotlivé položky formuláře
   • formátování formuláře
  • Multimédia v HTML
   • odkazy a vložení zvukového záznamu
   • odkazy a vložení obrazového záznamu
 • Programovací jazyk PHP
  • Seznámení s jazykem PHP
   • statické a dynamické stránky
   • skriptovací jazyk na straně serveru
   • verze PHP
  • Proměnné
   • základní datové typy
   • přiřazení a tisk hodnot proměnných
   • konstanty
   • životnost proměnných a smysl konstant
  • Podmínky a větvení v programu
   • příkaz if a else
   • bloky kódu
   • operátory v podmínkách
  • Pole
   • typy indexů
   • procházení polem pomocí cyklů
   • procházení nespojitých polí
   • vícerozměrná pole
  • Integrované funkce PHP
   • funkce pro práci s řetězci
   • funkce pro práci s datem a časem
   • další integrované funkce
  • Formuláře
   • vytvoření formuláře s odesláním dat
   • pole ve formulářích
   • zaškrtávací políčko, přepínače a rozbalovací nabídky
   • tisk odesílaných dat ve formuláři
   • přenášení dat mezi formuláři
  • Funkce
   • použití funkcí
   • argumenty a návratové hodnoty funkcí
   • implicitní argumenty
   • zjednodušení kódu pomocí funkcí
  • Ukládání dat pomocí souborů
   • přístup k souboru
   • čtení a zápis do souboru
  • Cookies
   • možnosti použití Cookies
   • ukládání Cookies
   • omezení, životnost, bezpečnost
  • Session
   • co je to Session, rozdíly vůči Cookies
   • životní cyklus
  • počítadlo přístupů pomocí Cookies a Session
 • SEO optimalizace
  • Začínáme se SEO
   • co to je SEO
   • přínos a cíle SEO optimalizace
   • vyhledávače, výsledky vyhledávání, roboti
  • Klíčová slova
   • volba vhodných klíčových slov
   • použití klíčových slov při SEO optimalizaci
   • vyhodnocení vyhledatelnosti na klíčová slova
   • analýza konkurence
   • hustota klíčových slov
  • Co ovlivňuje vyhledatelnost
   • Google Toolbar Page Rank, princip hodnocení stránek
   • volba domény a tvorba URL adres
   • struktura webu
   • titulky, nadpisy, obsah, meta-tagy
   • duplicitní stránky
   • změny webu a rušení stránek
  • SEO optimalizace ve zdrojovém kódu
   • co má obsahovat zdrojový kód
   • ověření validity kódu
  • Zpětné odkazy
   • jak zpětné odkazy ovlivňují vyhledatelnost
   • vyhodnocení zpětných odkazů
   • budování zpětných odkazů (linkbuilding)
   • doporučení pro znění zpětných odkazů
   • interní odkazy
 • Google Analytics
  • Google Analytics
   • k čemu slouží Google Analytics
   • vysvětlení pojmů používaných v Google Analytics
  • Účet na Google Analytics
   • založení účtu Google Analytics
   • nastavení sledování webových stránek
   • nastavení přístupů pro různé uživatele
   • prostředí Google Analytics
  • Reporty
   • sledování a vyhodnocení návštěvnosti
   • informace o návštěvnících
   • zdroje návštěvnosti
   • chování návštevníků
   • klíčová slova
   • konverze
  • Sledování reklamních kampaní
   • nastavení sledování reklamních kampaní
   • vyhodnocení PPC reklamy v Google Analytics
   • propojení s Google Adwords
  • Zlepšení webu na základě vyhodnocení výsledků statistik
   • příklady doporučených úprav webu na základě výsledků statistiky
   • odhalení slabých míst webu
 • Vytvoření webové aplikace
  • Procvičování vytvoření jednoduché webové aplikace za vedení lektora

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá ukončené středoškolské vzdělání a znalost základní obsluhy počítače.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.