Školení AutoCAD Architecture základní

Školení je určené pro stavební projektanty a architekty, kteří pracují v AutoCADu a chtějí zvýšit efektivitu svojí práce pomocí programu AutoCAD Architecture. Po skončení školení budou posluchači schopni vytvářet kompletní 2D výkresovou dokumentaci včetně detailů snadněji a rychleji než doposud v AutoCADu. Posluchači se také naučí organizovat a spravovat výkresy pomocí Navigátoru projektu.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do práce v AutoCAD Architecture
  • Seznámení s uživatelským prostředím
  • úpravy objektů
  • vytvoření a úprava stěn
  • práce s dveřmi, okny a otvory
  • vytvoření a úprava prostorů
  • vytváření detailů
 • Nástroje a pomůcky
  • hladiny
  • změna zobrazení objektů
  • úprava výkresů
 • Další architektonické prvky
  • osnova sloupů, sloupy, průvlaky a trámy
  • schodiště a rampy
  • střechy
  • stropní konstrukce
  • obvodové pláště
  • sestavy oken a dveří
 • Výkresová dokumentace
  • popis výkresů
  • práce s rozpiskami a tabulkami
  • značky řezů a pohledů
  • práce s řezy a pohledy
 • Správa výkresů
  • úvod do práce s projektem
  • práce s konstrukčními prvky
  • vytváření pohledů
  • příprava výkresů pro tisk a publikování
  • vytvoření projektu z existujících výkresů v AutoCADu
  • sdílení souborů projektu

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládá základní znalost vytváření rovinných výkresů v AutoCADu.
Po absolvování školení můžete pokračovat:

AutoCAD Architecture pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.