Školení AutoCAD Architecture pokročilý

Školení je určené pro uživatele AutoCAD Architecture, kteří chtějí upravovat styly architektonických a anotačních prvků a vytvářet své vlastní styly. Posluchači se naučí pokročilým úpravám tvaru stěn, vytvářet složité sestavy oken a dveří, upravovat obvodový plášť, nastavit standardy projektu a zobrazení jednotlivých prvků.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Styly a pokročilé úpravy
  • problematika a použití stylů
  • správce stylů
  • materiály
  • úpravy tvaru stěn
  • úpravy pohledů a řezů
  • změna čárové kresby řezu
 • Hmotové studie a práce s prostory
  • vytváření hmotových studií
  • nastavení stylů hmot
  • vytváření a úprava prostorů
  • výkaz ploch místností
  • témata zobrazení, barevné výplně
 • Vytváření vlastních stylů
  • styly architektonických objektů
  • styly anotačních prvků
 • Obvodový plášť
  • úprava obvodového pláště
  • styl obvodového pláště
  • sestavy oken a dveří
 • Tvorba vlastních prvků a standardů projektu
  • tvorba vlastních prvků
  • vícepohledové bloky
  • nastavení standardu projektu
 • Úpravy hladin a zobrazení
  • standardy hladin
  • správa a přiřazení klíčů hladin objektům
  • systém zobrazování prvků
  • změna zobrazení prvků
  • reprezentace, sady a konfigurace zobrazení

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

AutoCAD Architecture základní


Po absolvování školení můžete pokračovat:

AutoCAD Architecture vizualizace

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.