Školení AutoCAD Architecture vizualizace

Školení je určené pro pokročilé uživatele AutoCAD Architecture. Školení je zaměřené na vytváření fotorealistických vizualizací a animací. Posluchači se naučí pracovat s materiály a upravovat jejich vlastnosti, vytvářet bodová světla, reflektory, fotometrická světla a nastavovat denní osvětlení a stíny, rendrovat pomocí metod raytrace a radiosity a vytvářet animace a průlety okolo objektu.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Modelování pomocí objemových prvků
  • základní objemové prvky
  • modelování pomocí nástroje vysunout a rotace
  • booleovské operace - rozdíl, sjednocení a průnik
  • převod objemových prvků na stěny
  • převod AEC objektů na objemové prvky
  • vytváření objemových skupin
 • Materiály
  • styly materiálů
  • způsob vykeslení materiálů v půdoryse, pohledech a řezech
  • rendrovací materiály v knihovně ADT
  • přiřazení materiálů ke stylům AEC objektů a objemovým prvkům
  • úprava základních vlastností materálů
  • mapování materiálů
 • Úvod do vizualizací
  • prohlížení prostorového modelu a způsoby jeho zobrazení
  • práce s kamerami a nastavení perspektivy
  • metody renderování
  • nastavení renderování
 • Světla
  • vytváření a nastavení reflektoru a bodového světla
  • fotometrická světla
  • denní osvětlení - slunce
  • nastavení stínů
 • Rendrování
  • pozadí vizualizace
  • nastavení renderu a jeho výstupu
  • radiosita a raytrace
  • vložení vizualizací (obrázků) a jejich úprava
 • Animace
  • nastavení animace a konečného výstupu
  • vytváření průletů (od verze Architectural Desktop 2006)

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

AutoCAD Architecture pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.