Školení CAD - stavebnictví a architektura

Pro stavební projektanty a architekty je určené především školení aplikace Revit. Revit je moderním nástrojem pracujícím na principu informačního modelu budovy (BIM). Na vytvoření jednoho kompletního modelu budovy pracuje v Revitu obvykle celý tým a řada různých profesí. Varianta Revit LT je vhodná především pro samostatné projektanty, kteří mohou využít princip informačního modelu budovy i pro méně rozsáhlé stavby. V oblasti stavebnictví, TZB i dalších technických profesích je stále velmi populární obecný CAD software AutoCAD. Používá se především při vytváření 2D technické dokumentace, ale umožňuje i vytváření prostorových modelů. Školení AutoCADu jsou určená pro všechny technické profese a jsou rozdělena do několika úrovní. Vhodné školení si u nás vyberou i uživatelé sady AutoCAD Architecture, která rozšiřuje funkčnost AutoCADu o knihovnu objektů a nástroje specifické pro oblast stavebnictví.


Autorizovaná školení CAD software

Autodesk Authorized Training Center Jsme autorizovaným školícím střediskem společnosti Autodesk. Školení jsou vedená certifikovanými lektory. Po absolvování školení aplikace od společnosti Autodesk obdržíte mezinárodní certifikát.