Školení 3ds Max základní

Školení Autodesk 3ds Max základní je vhodné pro architekty, designery, návrháře a tvůrce her. Posluchači se seznámí s prostředím 3ds Max, naučí se orientovat v prostoru, prohlížet 3D modely, vytvářet modely pomocí úpravy základní objektů, pomocí NURBS křivek a polygonového modelování. Vyzkouší si různé postupy modelování na řadě příkladů. Posluchači se naučí přiřadit objektu materiál, naučí se nastavit osvětlení, vytvořit jednoduchou animaci a výsledný model vyrenderovat.

Osnova školení 3ds Max základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do práce ve 3ds Max
  • Možnosti a ukázky použití 3ds Max v praxi
  • Uživatelské rozhraní 3ds Max
  • Pohyb v prostoru, práce s výřezy (pohledy)
  • Způsob zobrazení objektů
 • Základy modelování a editace objektů
  • Souřadnicové systémy
  • Vytváření základních 2D a 3D objektů
  • Výběr objektů
  • Posun, otočení a změna velikosti objektu
  • Kopírování, klonování a zrcadlení objektů
  • Práce s poli
  • Zarovnání objektů
  • Nástroje přesného konstruování
 • Modelování objektů
  • Vybrané modelovací techniky (Patch, Poly)
  • Modelování prostřednictvím plátové geometrie
  • Symetrické modelování z křivek
  • Polygonové modelování
  • Základní modelovací postupy
 • Materiály a textury
  • Materiály
  • Textury, mapování
  • Editor materiálů
 • Přímé osvětlení
  • Standardní světla
  • Fotometrická světla
  • Stíny
  • Světla Sky (obloha) a Sun (slunce)
  • Světlo Ambient
 • Nepřímé osvětlení
  • Využití nepřímého osvětlení v mental ray
 • Kamery a jejich nastavení
 • Základy animace
  • Nastavení parametrů animace
  • Animace pohybu kamery
 • Renderování
  • Algoritmy renderování
  • Souborové formáty pro renderování
  • Renderovací moduly

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá Znalost práce se systémem Windows.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.