Školení AutoCAD vizualizace

Školení je určené pro uživatele, kteří již dokáží v programu AutoCAD modelovat a potřebují se posunout opět o krůček dále. Posluchači školení AutoCAD vizualizace se naučí používat vizuální styly, pracovat s materiály a jejich pokročilejší nastavení. Dále se posluchači seznámí s osvětlením, pohledy, animací a samozřejmě výstupem v podobě správného nastavení renderu.

Osnova školení AutoCAD vizualizace

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Opakování základních úkonů pro modelování
  • orientace v prostoru
  • práce s USS, GSS a DUSS
  • tělesa
  • plochy
  • nástroje pro modifikaci a práci s tělesy
 • Vizuální styly
  • použití přednastavených vizuálních stylů
  • úprava a vytváření vlastních vizuálních stylů
 • Materiály
  • přednastavené materiály v AutoCADu
  • duplikování a úpravy materiálů
  • mapování těles různými režimy
  • vytvoření vlastních materiálů
  • nastavení vlastností materiálů
 • Osvětlení a stíny
  • typy osvětlení v AutoCADu
  • nastavení světel a slunce
  • nastavení geografické polohy
  • nastavení vrhaných stínů
 • Pohledy a kamery
  • použití vlastních uložených pohledů
  • vytvoření kamery
  • nastavení vlastností kamery
  • pozadí scény
 • Animace dráhy pohybu
  • průlet scénou
  • nástroj ShowMotion
 • Rendering
  • přednastavené profily renderu
  • pokročilé nastavení renderu
  • výpočet rozlišení dle požadavků na výstup
  • renderování uložených pohledů
 • Prezentace modelů
  • práce s rozvržením
  • nastavení výřezů
  • publikování do formátů dwf, pdf, png, jpg

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

AutoCAD základní

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.