Školení Word dlouhé dokumenty

Školení je určené pro uživatele programu Word, kteří pracují s dlouhými dokumenty. Posluchači se seznámí s efektivním formátováním dlouhých dokumentů, naučí se používat styly a víceúrovňové číslování, vkládat a číslovat obrázky, tabulky a grafy, automaticky vytvářet seznamy a obsahy, pracovat s oddíly, doplňovat poznámky a komentáře a používat revize.

Osnova školení Word dlouhé dokumenty

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Pokročilé formátování textu pomocí stylů
  • přednastavené styly a jejich úprava
  • vytváření vlastních stylů
  • přidání nového stylu do šablony normal.dotx
  • víceúrovňové číslování a odrážky s propojením na styl
 • Snadná orientace a přemisťování textu v dokumentu
  • rychlá orientace v dokumentu
  • použití zobrazení osnova
  • použití Navigačního podokna
 • Oddíly
  • změna orientace některých stránek v dokumentu
  • různé záhlaví a zápatí pro jednotlivé oddíly
 • Titulky, poznámky, záložky a odkazy
  • vkládání titulků k obrázkům a rovnicím
  • vkládání poznámek pod čarou
  • vytváření záložek v dokumentu
  • číslování obrázků a tabulek
  • křížové odkazy
  • hypertextové odkazy
  • použití automatických textů
 • Obsah
  • vkládání a úprava obsahu dokumentu
  • vkládání a úprava seznamu obrázků nebo tabulek
  • vytváření stavebního bloku pro obsah
 • Sledování změn
  • komentáře k dokumentu
  • revize
  • porovnání dvou dokumentů
 • Zabezpečení dokumentu
  • uzamčení dokumentu proti úpravám
  • omezení formátování dokumentu

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Word mírně pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.

Ukázky ze školení Word dlouhé dokumenty