Školení Word základní

Školení je zaměřené na vytváření různých typů textových dokumentů v aplikaci Word - dopisů, žádostí, zpráv, životopisů, referátů a článků. Posluchači se od základů naučí vytvářet textové dokumenty, nastavit vzhled nadpisů, odstavců, číslovaných seznamů i seznamů s odrážkami. Vyzkouší si, jak do dokumentu vložit obrázek a tabulku a upravit jejich vzhled. Zjistí, jak nastavit vzhled stránky, vložit zápatí a záhlaví a jak dokument vytisknout. Znalosti získané při školení jsou nepostradatelné téměř na všech administrativních pozicích.

Osnova školení Word základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Práce s textem a nastavení formátování písma
  • psaní speciálních znaků, česká x anglická klávesnice, klávesy pro rychlý pohyb v textu
  • font, velikost, druh, barva, zvýraznění, ohraničení písma
  • kopírování, vyjmutí a vkládání textu
  • klávesové zkratky pro zrychlení formátování a pohybu v textu
 • Nastavení odstavce
  • zarovnání textu
  • nastavení odsazení, řádkování a mezer
  • nastavení tabulátorů
  • vložení konce stránky
 • Odrážky a číslování
  • zapínání číslování a odrážek
  • změna formátu číslování a odrážek
 • Způsoby zobrazení dokumentu
  • normální rozvržení, rozvržení při tisku
  • zobrazení skrytých znaků
  • rozvržení dokumentu
 • Nastavení vzhledu stránky
  • formát a orientace papíru
  • okraje stránky
  • záhlaví a zápatí
  • vložení číslování stránek
 • Tabulky
  • vytvoření tabulky
  • práce s řádky a sloupci, sloučení buněk
  • formátování tabulky
 • Vkládání objektů
  • vložení obrázku
  • změna vlastností obrázku
  • výřez obrazovky
  • vkládání grafů a tabulek z Microsoft Excel
 • Nástroje pro práci s textem
  • automatické opravy
  • kontrola pravopisu
  • vyhledávání v textu
 • Úvod do práce se styly
  • výhody používání stylů
  • přednastavené styly
  • styl nadpisu a odstavce
  • přednastavené motivy a jejich vliv na vzhled dokumentu
 • Tisk a publikování dokumentu
  • nastavení tisku a tiskárny
  • uložení do formátu PDF

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Začínáme s počítačem


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Word mírně pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Word základní