Školení Word mírně pokročilý

Školení je určené pro uživatele programu Word, kterým již nestačí základní formátování. Posluchači se naučí vytvářet dokumenty se složitějším formátováním, s obrázky, tabulkami a grafy. Seznámí se s možnostmi zrychlení práce s textem, naučí se efektivnímu formátování pomocí stylů a nastavit složitější zápatí a záhlaví.

Osnova školení Word mírně pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Pokročilé formátování odstavců
  • nastavení odsazení, řádkování a mezer
  • klávesové zkratky pro zrychlení formátování a pohybu v textu
  • tok textu, dělení slov
  • text ve sloupcích
  • odrážky a číslování odstavců
  • nastavení tabulátorů
 • Formátování dokumentu pomocí stylů
  • výhody používání stylů
  • přednastavené styly a jejich úprava
  • přednastavené motivy a jejich vliv na vzhled dokumentu
  • víceúrovňové číslování a odrážky
 • Záhlaví a zápatí
  • vložení číslování stránek
  • vložení konce stránky
 • Tabulky
  • vytvoření tabulky
  • práce s řádky a sloupci, sloučení buněk
  • formátování tabulky, styly tabulek
  • seřazení údajů v tabulce
  • vzorce v tabulce
  • převod tabulky na text a opačně
 • Vkládání objektů
  • vložení obrázku
  • změna vlastností obrázku
  • výřez obrazovky
  • vkládání grafů a tabulek z Excelu
 • Šablony
  • vytváření a používání vlastních šablon
 • Nástroje pro práci s textem
  • automatické opravy
  • kontrola pravopisu
  • vyhledávání v textu
 • Tisk a publikování dokumentu
  • nastavení tisku a tiskárny
  • uložení do formátu PDF
 • Nastavení Microsoft Word
  • úprava panelu nástrojů Rychlý přístup

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládá znalost vytváření textů s jednoduchým formátováním v programu Word.
Po absolvování školení můžete pokračovat:

Word dlouhé dokumenty

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2019. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly verzí.

Ukázky ze školení Word mírně pokročilý