Školení Programátor www aplikací

Účastník rekvalifikace Programátor www aplikací získá znalosti a praktické dovednosti pro vývoj webových stránek a aplikací včetně návrhu elektronického obchodu. Naučí se vytvářet webové stránky pomocí jazyka HTML a používat kaskádové styly CSS pro jejich formátování. Účastník rekvalifikace se dále seznámí s vytvořením interaktivní internetové aplikace prostřednictvím jazyka PHP s napojením na MySQL a ovládáním programu Adobe Photoshop určeného pro přípravu grafiky pro webové stránky.

Osnova školení Programátor www aplikací

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
 • Návrh webových stránek
  • Internet
   • historie
   • služby internetu
   • WWW (World Wide Web)
   • webový server, webový prohlížeč, vyhledávače
  • Webové stránky
   • princip fungování
   • statický a dynamický web
   • redakční systémy
  • Technologie webových stránek
   • HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript
  • Bezpečnost webových stránek
   • bezpečnostní hrozby
   • DDoS útoky
   • zabezpečení stránek
   • Ochrana osobních údajů
   • SSL certifikáty
  • Proces návrhu webových stránek
   • kvalitní web
   • interakční design
   • vizuální komunikace
   • obsahová strategie
   • Maslowova pyramida
   • pravidla použitelnosti a přístupnosti
   • postup návrhu
  • SEO – optimalizace vyhledatelnosti
   • základní principy
   • on-page faktory
   • off-page faktory
  • Tvorba konceptu webu
   • analýza
   • návrh drátěného modelu
   • návrh obsahové strategie
   • volba technologií
   • tvorba zadání
  • Webhosting a doména
   • parametry
   • poskytovatelé
   • DNS
 • Grafika na webových stránkách
  • Práce s rastrovou grafikou
   • Úvod do rastrové grafiky
    • rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou
    • režim barev
    • rozlišení obrázku
    • formáty souborů pro rastry
    • kvalita a komprese obrázků
   • Nastavení a přizpůsobení pracovní plochy v Adobe Photoshop
    • seznámení s rozhraním
    • vlastní uspořádání oken a panelů
    • uložení a načtení pracovní plochy
    • práce s pravítky a vodítky
    • efektivní používání
    • klávesové zkratky
   • Základní úpravy obrázků
    • velikost plátna a obrazu
    • natočení a převrácení plátna
    • úvod do vrstev
    • barva popředí, pozadí
   • Práce s výběry
    • využití funkce výběru
    • seznámení s výběrovými nástroji
    • práce s výběrem
   • Základní nástroje
    • nástroj kapátko, plechovka barvy
    • nástroj oříznutí, štětec, guma, klonovací razítko, retušovací štětec
   • Vektorové objekty
    • nástroj text, tvar, pero
    • práce s cestami

  • Příprava grafiky pro použití na webových stránkách
   • druhy grafiky
   • technické požadavky
   • kde čerpat grafiku pro web - fotobanky
   • licence a autorské práva
   • formáty souborů pro web
  • Přizpůsobení obrazových vlastností
  • Export a ukládání pro web z Adobe Photoshop
 • Programování v jazyce HTML
  • Základy jazyka HTML
   • Struktura HTML
    • pravidla a syntaxe HTML
    • kostra HTML dokumentu
    • hlavička stránky
   • Základy formátování stránky v HTML
    • odstavce
    • nadpisy
    • základní formátovací značky
    • poznámky ve zdrojovém kódu
   • Hypertextové odkazy
    • pravidla vytvoření URL adresy
    • chování odkazů
    • jmenné odkazy
   • Obrázky
    • vložení obrázku
    • formátování obrázku
    • obrázek jako odkaz
   • Seznamy
    • struktura a použití seznamů
    • číslované a nečíslované seznamy
   • Tabulky
    • Vytvoření jednoduché tabulky
    • slučování buněk
    • formátování tabulek

  • Formátování pomocí kaskádových stylů
   • Pokročilé formátování
    • základy kaskádových stylů
    • použití a význam CSS
    • orientace v CSS
   • Formátování pomocí CSS
    • Texty, odkazy, obrázky, tabulky
   • Tvorba rozložení stránky pomocí CSS
   • Formátování tabulek
    • vytvoření tabulky
    • používání rámečků tabulky
    • změna vnitřního okraje buňky, vzdálenosti mezi buňkami a zarovnání
    • sudé a liché řádky tabulky

  • Pokročilé programování v HTML
   • Rozvržení stránky založené na blocích
    • vytváření bloků
    • pozicování bloků
    • formátování bloků
   • Formuláře
    • vytvoření formuláře
    • jednotlivé položky formuláře
    • formátování formuláře
   • Multimédia v HTML
    • odkazy a vložení zvukového záznamu
    • odkazy a vložení obrazového záznamu
 • Programování v jazyce PHP
  • Základy programování v PHP
   • Seznámení s jazykem PHP
    • statické a dynamické stránky
    • skriptovací jazyk na straně serveru
    • verze PHP
   • Proměnné
    • základní datové typy
    • přiřazení a tisk hodnot proměnných
    • konstanty
    • životnost proměnných a smysl konstant v PHP
   • Podmínky a větvení v programu
    • příkaz if a else
    • bloky kódu
    • operátory v podmínkách
   • Pole
    • typy indexů
    • procházení polem pomocí cyklů
    • procházení nespojitých polí
    • vícerozměrná pole
   • Integrované funkce PHP
    • funkce pro práci s řetězci
    • funkce pro práci s datem a časem
    • další integrované funkce
   • Formuláře
    • vytvoření formuláře s odesláním dat
    • pole ve formulářích
    • zaškrtávací políčko, přepínače a rozbalovací nabídky
    • tisk odesílaných dat ve formuláři
    • přenášení dat mezi formuláři
   • Funkce
    • použití funkcí
    • argumenty a návratové hodnoty funkcí
    • implicitní argumenty
    • zjednodušení kódu pomocí funkcí
   • Ukládání dat pomocí souborů
    • přístup k souboru
    • čtení a zápis do souboru
   • Cookies
    • možnosti použití Cookies
    • ukládání Cookies
    • omezení, životnost, bezpečnost
   • Session
    • co je to Session, rozdíly vůči Cookies
    • životní cyklus
    • počítadlo přístupů pomocí Cookies a Session

  • Databáze a PHP
   • Databáze
    • úvod do teorie databází
    • architektura klient-server
    • relační model
    • tabulky a relace
   • Jazyk SQL
    • výběrové dotazy
    • přidávací a aktualizační dotazy
    • souhrnné dotazy
   • Použití v PHP
    • nastavení PHP pro přístup k databázi
    • integrované databázové funkce
    • zpracování výsledku dotazu
   • Možnosti omezení přístupu
    • http autentikace
    • přihlášení pomocí Session
    • šifrování hesel
   • Souhrnný příklad
    • vytvoření databáze
    • tabulka uživatelů
    • přihlašovací skripty
    • formuláře pro zadávání a úpravy dat

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá ukončené středoškolské vzdělání a znalost základní obsluhy počítače.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.