Školení Čtení a kreslení technické dokumentace (AutoCAD)

Rekvalifikace Čtení a kreslení technické dokumentace je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rekvalifikace připraví posluchače na práci v projekčních kancelářích a na místech, kde je vyžadováno zpracování nebo úprava technické dokumentace na počítači. Po absolvování školení budou posluchači schopni efektivně vytvářet, upravovat a tisknout v programu AutoCAD technické výkresy obsahující standardní prvky, popisy, kóty, šrafy, tabulky a rámečky. Délka rekvalifikace 50 vyučovacích hodin + 2 hodiny závěrečná zkouška.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
 • Úvod do práce s programem AutoCAD
  • základní koncepce programu
  • popis pracovního prostředí
  • výchozí nastavení
 • Kreslení
  • kreslení základních objektů
  • možnosti zadání bodů
  • používání a nastavení kreslících režimů
 • Úpravy
  • příkazy k úpravě objektů
  • změna vlastností objektů
  • kopírování vlastností
  • práce s uzly
 • Hladiny
  • vytváření nových hladin
  • přepínání mezi hladinami
  • přemisťování objektů mezi hladinami
  • vypnutá, zmrazená, zamknutá a netisková hladina
  • průhlednost hladin a objekt
 • Procvičování kreslení a úprav základních objektů – vytvoření jednoduchého technického výkresu
 • Šrafování
  • způsoby zadání šrafy
  • převzetí vlastností šrafy
  • modifikace šraf
 • Text
  • jednořádkový text
  • víceřádkový text
  • tabulky
 • Kótování
  • nastavení kótovacích stylů
  • kótování délek, oblouků, úhlů
  • úprava kót
  • změna textu kóty
 • Multiodkazy
  • styly multiodkazů
  • práce s multiodkazy
 • Bloky
  • vytváření bloků
  • práce s bloky
  • editor bloků
 • Tisk z AutoCADu
  • tisk z modelového prostoru
  • nastavení tisku
  • export výkresů
 • Procvičování – vytvoření jednoduchého technického výkresů včetně šraf, kót a popisů
 • Pokročilé příkazy pro kreslení výkresů
  • editace křivek a spline
  • rozšířené možnosti práce s uzly
  • rychlý výběr
 • Atributy
  • vytvoření bloku s atributy
  • vložení bloku atributy
  • úprava atributů
 • Externí reference
  • připojení externího výkresu
  • úprava připojeného výkresu
  • nastavení externích referencí
 • Práce s poznámkami
  • přizpůsobení poznámek
  • měřítka a orientace poznámek
  • styly poznámek
 • Souřadnicové systémy
  • globální a lokální souřadnicový systém
  • otáčení souřadnicového systému
  • změna počátku
  • další možnosti změny souřadnicového systému
 • Vytváření vlastních šraf a čar
  • vlastní typy čar
  • vlastní vzory šraf
 • Výkresové šablony
  • předdefinované šablony
  • vytvoření vlastní šablony
  • použití šablony
 • Úprava uživatelského prostředí
  • úprava klávesových zkratek
  • přizpůsobení pásu karet
 • Vytvoření kompletního technického výkresu včetně popisů, kót, šraf, tabulek a rámečku a příprava výkresu pro tisk

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá vzdělání ukončené maturitní zkouškou, znalost základů technického kreslení a práce s počítačem.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení