Školení Čtení a kreslení technické dokumentace (AutoCAD)

Rekvalifikace Čtení a kreslení technické dokumentace je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rekvalifikace připraví posluchače na práci v projekčních kancelářích a na místech, kde je vyžadováno zpracování nebo úprava technické dokumentace na počítači. Po absolvování školení budou posluchači schopni efektivně vytvářet, upravovat a tisknout v AutoCADu technické výkresy.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
 • AutoCAD
  • Úvod do práce s programem AutoCAD
   • základní koncepce programu
   • popis pracovního prostředí
   • výchozí nastavení

  • Kreslení
   • kreslení základních objektů
   • možnosti zadání bodů
   • používání a nastavení kreslících režimů

  • Úpravy
   • příkazy k úpravě objektů
   • změna vlastností objektů
   • kopírování vlastností
   • práce s uzly

  • Hladiny
   • vytváření nových hladin
   • přepínání mezi hladinami
   • přemisťování objektů mezi hladinami
   • vypnutá, zmrazená, zamknutá a netisková hladina
   • průhlednost hladin a objekt

  • Procvičování kreslení a úprav základních objektů – vytvoření jednoduchého technického výkresu

  • Šrafování
   • způsoby zadání šrafy
   • převzetí vlastností šrafy
   • modifikace šraf

  • Text
   • jednořádkový text
   • víceřádkový text
   • tabulky

  • Kótování
   • nastavení kótovacích stylů
   • kótování délek, oblouků, úhlů
   • úprava kót
   • změna textu kóty

  • Multiodkazy
   • styly multiodkazů
   • práce s multiodkazy

  • Bloky
   • vytváření bloků
   • práce s bloky
   • editor bloků

  • Tisk z AutoCADu
   • tisk z modelového prostoru
   • nastavení tisku
   • export výkresů

  • Procvičování – vytvoření jednoduchého technického výkresů včetně šraf, kót a popisů

  • Pokročilé příkazy pro kreslení výkresů
   • editace křivek a spline
   • rozšířené možnosti práce s uzly
   • rychlý výběr

  • Atributy
   • vytvoření bloku s atributy
   • vložení bloku atributy
   • úprava atributů

  • Externí reference
   • připojení externího výkresu
   • úprava připojeného výkresu
   • nastavení externích referencí

  • Práce s poznámkami
   • přizpůsobení poznámek
   • měřítka a orientace poznámek
   • styly poznámek

  • Souřadnicové systémy
   • globální a lokální souřadnicový systém
   • otáčení souřadnicového systému
   • změna počátku
   • další možnosti změny souřadnicového systému

  • Vytváření vlastních šraf a čar
   • vlastní typy čar
   • vlastní vzory šraf

  • Výkresové šablony
   • předdefinované šablony
   • vytvoření vlastní šablony
   • použití šablony

  • Úprava uživatelského prostředí
   • úprava klávesových zkratek
   • přizpůsobení pásu karet

  • Vytvoření kompletního technického výkresu včetně popisů, kót, šraf, tabulek a rámečku a příprava výkresu pro tisk