Školení Illustrator základní

Školení je zaměřené na vytváření různých typů propagačních a marketingových materiálů v programu Adobe Illustrator. Je určené pro začínající grafiky a marketingové pracovníky. Posluchači se seznámí se základní problematikou vektorové a rastrové grafiky, naučí se nastavit vzhled dokumentu, vkládat a umisťovat na stránku fotografie, text a další typy objektů, vytvářet vlastní grafické prvky a používat různé grafické efekty. Posluchači se také seznámí se základy sazby a naučí se dokument připravit pro tisk nebo export.

Osnova školení Illustrator základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do vektorové grafiky
  • rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou
  • režimy barev
  • rozlišení obrázku
  • formáty souborů pro vektory
  • standardy PDF-X
 • Nastavení dokumentu
  • velikost a orientace stránky
  • barevný režim dokumentu
 • Kreslení základních objektů
  • obdélník
  • elipsa
  • mnohoúhelníky
  • kreslení křivek - nástroj pero
 • Kreslící pomůcky
  • přichytávání k objektům
  • přichytávání k vodítkům
  • automatická vodítka
  • mřížka
  • pravítko
 • Manipulace s objekty
  • označování objektů
  • nástroj pro výběr, nástroj pro přímý výběr
  • přesun, otočení, zkosení, zrcadlení
  • volná transformace
  • zrušení transformace
  • zamknutí objektu
 • Práce s objekty
  • rozmístění objektů
  • pořadí zobrazení objektů
  • zarovnání objektů
  • seskupit, rozložit, skupiny
  • booleovské operace, cestář
 • Výplně objektů
  • nástroj výplň
  • palety
  • změna barvy
  • režimy barev
 • Kapátko a plechovka barev
 • Další typy výplní
  • přechodová
  • vzorky
  • textury
 • Obrysy objektů
  • nástroj tah
 • Režimy zobrazení
  • obrysy
  • náhled přetisku
  • náhled obrazových bodů
 • Text
  • text, odstavcový text
  • formátování textu, práce s odstavci
 • Tisk a publikování grafiky
  • Export do tiskového PDF
  • Export do PDF pro web
  • Export do rastrové grafiky

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Začínáme s počítačem


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Photoshop základní

Illustrator pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Illustrator základní