Školení Illustrator pokročilý

Školení je určené pro posluchače, kteří již Adobe Illustrator používají a chtějí svoji práci zlepšit, zrychlit a zpestřit novými postupy. Posluchači se seznámí s pokročilou editací křivek, naučí se členit grafiku do jednotlivých vrstev, přesně umisťovat jednotlivé objekty, pracovat se skupinami objektů, používat speciální efekty a rozšíří si svoje znalosti v práci s textem.

Osnova školení Illustrator pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Modifikace křivek
  • vybírání uzlů
  • odebírání uzlových bodů
  • vyhlazení křivky
  • manipulace s křivkou
  • tvarování uzlů
  • přímka x křivka
  • spojování a rozdělení křivek
 • Rozšíření znalostí o výplních
  • výplně vzorkem
  • interaktivní výplně
  • práce s paletou vzhled
 • Práce s vrstvami
  • vytvoření, přejmenování, odstranění vrstvy
  • skrývání vrstvy
  • přesouvání objektů mezi vrstvami
 • Přesné umístění objektů a práce se skupinou objektů
  • rozmístění objektů
  • pořadí zobrazení objektů
  • zarovnání objektů
  • seskupit, rozložit
  • booleovské operace
 • Text-rozšíření znalostí
  • text v ploše
  • text na cestě
  • alternativy se svislým textem
  • převod textu na křivky
  • přidávání dalších fontů
 • Rastrová grafika
  • vkládání rastrové grafiky
  • převod na vektorovou grafiku
 • Tisk a publikování grafiky
  • Export do tiskového PDF
  • Export do PDF pro web
  • Export do rastrové grafiky

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Illustrator základní


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Illustrator expert

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Illustrator pokročilý