Školení Excel analýza dat

Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří zpracovávají data, vytvářejí statistiky a pracují s dlouhými seznamy. Posluchači se naučí jak správně připravit data určená k vyhodnocení, načítat data z externích zdrojů, vytvářet souhrny, přehledy, kontingenční tabulky a grafy a používat databázové a vyhledávací funkce.

Osnova školení Excel analýza dat

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Práce s daty v Microsoft Excel
  • zásady při vytváření databáze
  • víceúrovňové řazení
  • pokročilé možnosti filtrování
  • vlastní seznam
  • ověření dat
  • sloučení dat z více tabulek
  • rozšířený filtr - delší dotaz,vzorec
  • import externích dat
  • text do sloupců
  • extrahování jedinečných hodnot
 • Funkce
  • funkce SVYHLEDAT (VLOOKUP)
  • funkce SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL
  • převod čísel uložených jako text na čísla
  • ošetření chybových hlášení
  • vyhledávací funkce
 • Analytické nástroje Microsoft Excel
  • souhrny
  • hledání řešení
  • Řešitel
 • Kontingenční tabulky (Pivot Tables)
  • vytváření a úprava kontingenčních tabulek a grafů
  • filtrace a řazení v kontingenční tabulce
  • nástroj Průřez a časová osa (Slicer, Timeline)
  • možnosti zobrazení
  • pokročilé možnosti kontingenční tabulky
  • seskupení kategorií
  • funkce Zobrazit hodnoty jako
  • opakující se popisky v kontingenčních tabulkách
  • výpočtová pole a položka
  • využití externích dat
  • vícenásobné pole
  • PowerPivot
 • Grafy
  • rozdíly mezi typy grafů
  • kombinované typy grafů
  • vytváření grafů v buňce
  • grafy s dynamickou oblastí
  • úpravy kontingenčních grafů
 • Reporting
  • zásady pro přípravu reportů
  • rychlá analýza dat
  • prezentace dat

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel mírně pokročilý


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Excel makra

Excel VBA

Power Query

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2016. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly verzí.

Ukázky ze školení Excel analýza dat