Školení AutoCAD Map 3D základní

Školení AutoCAD Map 3D základní je určené pro začínající uživatele programu AutoCAD Map 3D nebo pro uživatele AutoCAD Civil 3D, kteří chtějí využít funkcí programu AutoCAD Map 3D. Posluchači se seznámí s možnostmi programu AutoCAD Map 3D, naučí se načíst data z různých formátů, spravovat rozsáhlé výkresy, efektivně pracovat s hladinami, vyčistit výkres od nepotřebných a nepřesných údajů, zpracovávat tématické mapy a připravit výkres pro tisk a publikování ve formátu DWF.

Osnova školení AutoCAD Map 3D základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do práce v AutoCAD Map 3D
  • Možnosti programu AutoCAD Map 3D
  • Možnosti využití programu AutoCAD Map 3D pro uživatele AutoCAD Civil 3D
  • Uživatelské prostředí AutoCAD Map 3D
 • Načtení dat a aktualizace dat do AutoCAD Map 3D
  • Souřadnicové systémy a transformace souřadnic
  • Připojení vektorových a rastrových dat
  • Připojení dat z databáze
  • Import a export jiných datových formátů
 • Správa výkresu
  • Organizace dat do hladin
  • Vyčištění výkresu
  • Výkresové sady
 • Úprava geomatrických dat
  • Začištění geometrických dat
  • Ořezání dat podle hranice
  • Převod křivek na polygony
  • Rozložení objektu
  • Práce se spline
 • Tvorba dat
  • Práce s bloky
  • Bloky s atributy
  • Možnosti využití dynamických bloků
  • Úvod do vytváření dynamických bloků
  • Objektová data
  • Možnosti připojení k externí databázi
 • Vizualizace a tvorba tematických map
  • Pravidla při práci s hladinami
  • Vykreslování bodových prvků
  • Vykreslování liniových objektů
  • Vykreslování plošných objektů
  • Popis v mapě, legenda, směrovka a další prvky
 • Organizace dat do tříd rysů
  • Definice třídy objektů a praktické využití
  • Připojení objektů k třídě prvků
  • Odebrání klasifikace objektů
 • Předtisková příprava v AutoCAD Map 3D
  • Tisk z modelového a výkresového prostoru
  • Publikování dat ve formátu DWF
  • Publikování dat ve formátu PDF

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá uživatelská znalost práce s programem AutoCAD.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.