Školení AutoCAD Civil 3D základní

Školení je zaměřené na projektování inženýrských staveb a zemních prací v programu Civil 3D. Posluchači se naučí vytvářet a upravovat digitální model terénu, vytvářet zemní tělesa, jako jsou hráze, skládky apod. Naučí se navrhovat a zakreslovat dopravní komunikace, vyřešit trasu směrově i výškově, pracovat s koridorem, vytvořit příčné řezy a získat výkazy zemních prací. Posluchači se také seznámí s možnostmi zakreslování potrubních sítí a tiskem výkresů.

Osnova školení AutoCAD Civil 3D základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do práce s AutoCAD Civil 3D
  • Možnosti a hlavní výhody programu
  • Produkty spolupracující s programem AutoCAD Civil 3D
  • Rozdíly při práci v AutoCADu a v AutoCAD Cvil 3D
  • České prostředí a ČSN
 • Zahájení práce na projektu a načtení dat
  • Tvorba a správa projektu
  • Práce s daty z terénních měření – Survey
  • Možnosti importu a exportu dat
 • Vytváření a úprava modelu terénu
  • Typy povrchu terénu a jejich použití
  • Vytvoření povrchu terénu a jeho úprava
  • Analýza povrchu terénu
 • Modelování zemních těles
  • Vytváření a úprava zemních těles
  • Výpočty kubatur zemních prací
 • Návrh dopravní komunikace
  • Směrové vedení trasy
  • Tvorba podélného profilu trasy
  • Tvorba a úprava koridoru
  • Příčné řezy
  • Výpočet objemu zemních prací
 • Potrubní sítě
  • Úvod do práce s potrubními sítěmi
  • Vykreslení potrubní sítě
 • Tisk
  • Příprava výkresů pro tisk
  • Tisk z modelového a výkresového prostoru

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá uživatelská znalost práce s programem AutoCAD.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.