Školení Project základní

Školení je určené pro uživatele, kteří zatím mají pouze malé nebo žádné zkušenosti s plánovaním a řízením projektů v programu Project. Posluchači se seznámí s možnostmi nasazení programu Project a se základními pojmy v oblasti harmonogramů. Posluchači se naučí vytvářet harmonogramy, nastavovat vazby mezi úkoly a úkolům přiřazovat zdroje, sledovat a vyhodnocovat průběh projektu po stránce času, nasazení zdrojů a nákladů.

Osnova školení Project základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Seznámení s programem Project
  • možnosti nasazení v malých a velkých organizacích
  • základní pojmy
  • prostředí programu Project
 • Nastavení času projektu
  • datum zahájení a dokončení projektu
  • pracovní čas
  • základní kalendáře
  • typy kalendářů
  • změna kalendáře projektu
 • Úkoly
  • zadání úkolu
  • základní vlastnosti úkolu
  • doba trvání úkolu
  • vazby mezi úkoly
  • členění úkolů do osnovy
 • Zdroje
  • druhy zdrojů
  • možnosti definování zdrojů
  • lokální zadávání zdrojů
  • základní vlastnosti zdrojů
  • náklady na zdroje
  • kapacita a dostupnost zdrojů
 • Přiřazení zdrojů úkolům
  • přiřazení zdrojů
  • úkol řízený úsilím
  • pevné jednotky, práce a doba trvání úkolu
 • Zobrazení
  • typy zobrazení
  • základní nastavení zobrazení
  • zobrazení Ganttův diagram
  • zobrazení kritické cesty
  • zobrazení používání úkolů a zdrojů
  • síťový diagram
  • řazení, filtrování a seskupování dat
  • přenášení vlastních nastavení mezi projekty
  • přidání zvýraznění
 • Pokročilé techniky - práce s úkoly
  • prodleva o předstih
  • rozdělení úkolu
  • omezení úkolu
  • konečný termín
 • Pokročilé techniky - práce se zdroji
  • určení přetížených zdrojů
 • Sledování průběhu projektu
  • sledovací metody
  • směrný plán
  • sledovací Ganttův diagram
  • zadání procenta dokončení projektu a úkolů
  • zadání skutečných hodnot pro úkol a přiřazení
  • vyhodnocení průběhu projektu
  • statistika projektu
 • Tisk a publikování
  • možnosti tisku
  • tiskové sestavy
  • export obrázku
  • kopírování dat z MS Project do MS Excel a naopak

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládá znalost práce se systémem Windows.
Po absolvování školení můžete pokračovat:

Project pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2019. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly verzí.