Školení Inventor základní

Školení je určené pro strojaře, kteří chtějí navrhovat strojní součásti a sestavy v programu Autodesk Inventor. Posluchači porozumí principům parametrického modelování součástí a sestav. Naučí se spravovat projekty, vytvářet a modifikovat jednotlivé součásti a pracovat s nimi v sestavách. Naučí se vytvářet kompletní výkresovou dokumentaci. Tématem školení je i vytváření rozpadů sestav a animování rozpadů pro prezentační účely.

Osnova školení Inventor základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Filozofie programu Autodesk Inventor
  • Koncepce práce s programem, úvod do parametrického modelování
  • Principy využití prvků a sestav
  • Založení a organizace projektů
  • Správa dokumentace
  • Soubory *.ipt, *.iam, *.ipn, *.idw *.dwg *.ipj
 • Základní nástroje
  • Úvod do parametrického modelování
  • Náčrt
  • Principy 2D kreslení v Inventoru
  • Geometrické vazby v náčrtu
  • Prohlížeč součástí
 • Vytváření součástí
  • Vytváření náčrtů
  • Použití náčrtu v modelu součásti
  • Promítání hran
  • Parametrizace náčrtu
  • Prohlížeč součástí v modelu součásti
  • Pracovní roviny
 • Modelování a modifikace součástí
  • Základní nástroje pro modifikaci součástí
  • Díry
  • Závity
  • Skořepina
  • Ohyby součástí
  • Přímé úpravy
 • Modelování součástí z plechu
  • Nastavení stylů plechu
  • Postup vytváření plechových součástí
  • Profilový ohyb
  • Rozvin
  • Promítání
 • Sestava
  • Tvorba sestav
  • Umístění a úpravy komponent
  • Vazby v sestavách
  • Kontrola kolizí
  • Množina doteků
  • Normalizované díly
 • Rozpad sestavy
  • Tvorba rozpadu
  • Animace rozpadu sestavy
  • Praktické využití rozpadu sestav
 • Vytváření výkresů
  • Pohledy
  • Řezy
  • Kóty
  • Pozice a rozpisky
  • Texty
  • Šablony výkresů
  • Spolupráce s programem AutoCAD a práce s formátem *.DWG

Předchozí znalosti a návazná školení

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Inventor základní