Školení Inventor pokročilý

Školení je určené pro strojní konstruktéry, kteří již Inventor používají a chtějí si rozšířit své znalosti. Účastníci školení se naučí modelovat plošné součásti (tvarově složité součásti), vytvářet svařence (svařené sestavy), seznámí se se způsoby rychlého modelování rámových sestav a rozšíří si znalosti modelování plechových součástí. Naučí se pracovat s iPrky (tabulkové součásti), které zjednodušují a zrychlují tvorbu typově stejných součástí. Seznámí se s metodami tvorby sestav, které vedou k rychlejší tvorbě.

Osnova školení Inventor pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Parametrizace modelu
  • Rozšíření znalostí v oblasti parametrů
  • Uživatelské parametry
  • Parametry řízené tabulkou z Excelu
 • Plošné modelování
  • úprava a modelování ploch
  • jejich analýza
  • využití ploch při tvorbě objemových dílů
 • Plechové součásti
  • rozšíření znalostí v oblasti modelování součástí z plechu
  • postupy používané při tvorbě plechových dílů
  • využívání a modelování razníků
  • nástroje pro dotvarování plechu
  • dokumentace a export
 • Svařence
  • modelování dílů pro svařence
  • jejich úprava
  • modelování svarů
  • jednoduché výpočty svarů
 • Vkládání objektů do náčrtů a modelů
  • vložení obrázků a výkresů ve formátu DWG
  • vložení tabulky z Excelu
 • Metody modelování dílů
  • iPrvky
  • iSoučásti
  • modelování tabulkových součástí (typově stejné součásti)
 • Metody tvorby sestav
  • zdola nahoru, shora dolů, iSestavy
 • Generátor rámových konstrukcí
  • tvorba skeletonu
  • výběr normalizovaných součástí – jakl, tyč, trubka
  • úprava a modifikace rámové konstrukce

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Inventor základní

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.