Školení Visio pokročilý

Školení Visio pokročilý je určené pro uživatele programu Visio, kteří chtějí vytvářet složitější schémata a diagramy. Posluchači se seznámí s různými triky pro formátování obrazců pomocí stylů. Naučí se přesně umisťovat jednotlivé obrazce na výkres, pracovat s vrstvami a využívat jejich výhod při vytváření rozsáhlých schémat, vytvářet a upravovat vzorníky. Posluchači se seznámí s možnostmi vkládání objektů do programu Visio z různých aplikací a publikováním výkresů do prezentací.

Osnova školení Visio pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Pokročilé techniky při práci s obrazci
  • Přesné umístění obrazců na výkrese
  • Seskupování obrazců
  • Pomůcky pro rozmísťování obrazců
  • Kótování
  • Zjištění geometrických charakteristik obrazce
  • Nastavení průhlednosti obrazce
 • Vrstvy
  • Práce s vrstvami
  • Vlastnosti vrstvy
  • Přiřazení obrazců ve vzorníku vrstvě
 • Styly
  • Vytvoření nového stylu
  • Použití stylu
  • Obnovení formátování obrazce podle předlohy
  • Kopírování stylu do jiného výkresu
  • Uložení stylů pro opakované použití
  • Styly a nástroje kreslení
 • Pokročilá práce se vzorníky
  • Úpravy vzorníků a obrazců ve vzorníku
  • Vlastní vzorník
  • Přidání obrazců do vlastního vzorníku
  • Přidání loga jako obrazce
  • Úprava obrazců ve vlastním vzorníku
  • Úprava obrázku ikony
  • Úprava obrazce předlohy
  • Předání vytvořeného vzorníku jinému uživateli
 • Pokročilá práce s diagramy
  • Propojení externích dat s obrazci (import dat z Excelu, databáze a textových souborů)
  • Okno Externí data
  • Datové symboly
 • Pokročilá práce s organizačním diagramem
  • Export dat obrazců do Excelu a textových souborů
  • Tvorba rozsáhlých organizačních diagramů na základě dat z Excelu, databázových a textových souborů
  • Průvodce organizačním diagramem
 • Kontingenční diagram
  • Tvorba a aktualizace souhrnných přehledu na základě externích dat
  • Použití obrazců a datových symbolů v kontingenčních diagramech
 • Ganttův diagram
  • Import a export dat z aplikace Project, Excel a textových souboru
  • Formátování Ganttova diagramu
  • Tvorba vazeb a skupinových úkolů
  • Možnosti sledování projektu
 • Propojení na další aplikace
  • Sdílení dat mezi aplikacemi
  • Rozdíl mezi vložením a propojením
  • Vkládání dat z Visia do ostatních aplikací Microsoft Office
  • Vkládání dat z jiných aplikací do Visia
  • Vkládání dat z jiných aplikací do Visia
 • Grafické formáty
  • Grafické formáty používané ve Visio
  • Export a Import
 • Komentáře a revize
  • Vložení komentáře
  • Revize výkresu

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Visio pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2016. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.