Školení Visio základní

Školení Visio základní je zaměřené na vytváření vývojových a organizačních diagramů, map webů a databází, prostorových plánů, projektových podkladů a dalších technických nebo obchodních schémat a diagramů v programu Visio. Posluchači se naučí vytvářet schémata a diagramy pomocí předpřipravených objektů (vzorníků) i kreslit své vlastní objekty. Naučí se výkresy vytisknout, publikovat a připravit pro prezentaci.

Osnova školení Visio základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Princip práce v Microsoft Visio
  • Možnosti využití Microsoft Visio
  • Pracovní prostředí
  • Druhy používaných obrazců
  • Vzorníky
 • Stránky ve výkresu
  • Nastavení vzhledu stránky
  • Nastavení měřítka
  • Zobrazení pomocných objektů
  • Přidání, odebrání a kopírování stránky
 • Základní práce s obrazci
  • Vyhledání a použití obrazce ze vzorníku
  • Označování obrazců
  • Kopírování a mazání obrazců
  • Změna velikosti a natáčení obrazců
  • Přesné umisťování obrazců na výkres
 • Úprava a kreslení vlastních obrazců
  • Úprava obrazce ze vzorníku
  • Vytvoření obrazce kreslicími nástroji
  • Rozšíření obrazce
  • Formátování čar, výplně a stínů obrazců
 • Práce s textem
  • Přidání textu do obrazce
  • Vytvoření textového obrazce
  • Úprava textového bloku a obrazce
  • Formátování textu
 • Propojení obrazců pomocí spojnic
  • Vytvoření spojení
  • Formátování a úprava spojnic
  • Změna cesty dynamické a statické spojnice
  • Vytvoření vlastního obrazce spojnice
  • Změna vzhledu spojnice
  • Nastavení pozice spojnice vůči obrazci
 • Vytváření složených obrazců
  • Skládání obrazců na sebe
  • Vytvoření skupiny a práce se skupinou obrazců
 • Příklady použití
  • Vývojové diagramy
  • Organizační diagramy
  • Diagram příčin a následků
  • Strom problému
  • Ganttův diagram a časová osa
  • Plány prostorového uspořádání
  • Mapy webů a databází
  • Grafy
 • Tisk a související nastavení
  • Nastavení záhlaví a zápatí
  • Nastavení tisku
  • Publikování výkresů

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládá základní znalost práce s Windows.
Po absolvování školení můžete pokračovat:

Visio pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2016. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.