Školení Teams - zefektivnění online schůzek

Školení je určené uživatelům, kteří již mají zkušenost s online schůzkami v Teams jako účastníci a chtějí začít online schůzky sami pořádat a používat pokročilejší nástroje. Účastníci se naučí naplánovat schůzku pomocí kalendáře Teams, pozvat k ní ostatní a zjistit podle reakce na pozvánky, kdo se zúčastní. Dále se seznámí s možnostmi vedení dokumentace při online schůzce, nahráváním schůzek a sdílením nahrávek s ostatními účastníky chatu. Posluchači se také dovědí, jak mohou při online schůzce efektivně vizualizovat data pomocí kreslícího a zoomovacího programu.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do kurzu
  • Požadavky na HW a SW vybavení PC
  • Seznámení s prostředím aplikace Teams
  • Příprava podkladů před schůzkou
 • Plánování online schůzek
  • Pozvánka pomocí plánovacího kalendáře
  • Nastavení časových parametrů
  • Výběr účastníků pro online schůzku
  • Zaslání pozvánky e-mailem s informacemi o připojení do online schůzky
  • Potvrzenky od účastníků
  • Přihlašování do online schůzky s využitím předsálí
  • Možnosti pořizování dokumentace o průběhu online schůzky
 • Praktické postupy při online schůzce
  • Prezentování informací s využitím kreslících a zoomovacích nástrojů
  • Nastavení virtuálního pozadí účastníka schůzky
  • Použití dříve nahraných videí jako součást online schůzky
  • Nahrávání online schůzky
  • Přístupnost videonahrávek pro účastníky

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá základního používání online schůzek přes Microsoft Teams.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.