Školení LinkedIn

Školení je zaměřené na sociální síť LinkedIn. Na začátku školení posluchači získají všeobecný přehled o sociálních sítích a zjistí, jaké jsou rozdíly mezi nimi. Hlavní část je věnovaná sociální síti LinkedIn. Posluchači se seznámí s filozofií a možnostmi socální sítě LinkendIn. Naučí se nastavit osobní i firemní profil, jak vyhledávat kontakty, případné zákazníky, jak přispívat do diskuzních skupin a jak v nich tvořit kvalitní obsah. Seznámí se s riziky používání sociálních sítí a naučí se nastavit si bezpečně profil. Před školením není potřeba předchozí zkušenost se sociálními sítěmi.

Osnova školení LinkedIn

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do sociálních sítí
  • Rychlý přehled sociálních sítí
  • Rozdíly mezi sociálními sítěmi Facebook, Google+, Twitter a LinkedIn
 • LinkedIn
  • Základní koncept sítě
  • Vytvoření a správné vyplnění osobního profilu
  • Jak vyhledat kontakty
  • Diskuzní skupiny (Vyhledání, přispívání, vytvoření)
  • Firemní profily
  • Co publikovat na soukromem a firemnim profilu
  • Tipy na nastavení
  • Zabezpečení profilu

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Začínáme s internetem a emailem