Školení LinkedIn pro uživatele

Školení je zaměřené na sociální síť LinkedIn. Na začátku školení posluchači získají všeobecný přehled o sociálních sítích a zjistí, jaké jsou rozdíly mezi nimi. Hlavní část je věnovaná sociální síti LinkedIn. Posluchači se seznámí s filozofií a možnostmi socální sítě LinkendIn. Naučí se správně nastavit osobní profil, jak vyhledávat kontakty, případné zákazníky, jak přispívat do diskuzních skupin a jak v nich tvořit kvalitní obsah. Seznámí se s riziky používání sociálních sítí a naučí se nastavit si bezpečně profil. Před školením není potřeba předchozí zkušenost se sociálními sítěmi.

Osnova školení LinkedIn pro uživatele

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do sociálních sítí
  • Rychlý přehled sociálních sítí
  • Rozdíly mezi sociálními sítěmi
 • LinkedIn
  • Základní koncept
  • Vytvoření a správné vyplnění osobního profilu
  • Jak vyhledat kontakty
  • Diskuzní skupiny (vyhledání, přispívání, vytvoření)
  • Zásady pro tvorbu obsahu
  • Tipy na správné nastavení
  • Zabezpečení profilu

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Začínáme s internetem a emailem