Školení InDesign základní

Školení je zaměřené na základy sazby v programu Adobe InDesign. Po skončení školení budou posluchači schopni v programu Adobe InDesign vytvářet krátké publikace a grafické návrhy. Posluchači se naučí vysázet text podle typografických pravidel, naučí se text formátovat pomocí stylů, načíst text z jiné aplikace a text doplnit o grafiku. Na závěr školení se posluchači seznámí s možnostmi tisku a exportu z programu InDesign.

Osnova školení InDesign základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do vektorové grafiky
  • rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou
  • režimy barev
  • rozlišení obrázku
  • formáty souborů pro vektory
  • standardy PDF-X
 • Seznámení s programem Adobe InDesign
  • prohlížení dokumentu
  • řetězení textu v rámečcích
  • práce se styly, objekty
  • panel nástrojů
 • Úprava dokumentu
  • vytvoření a uložení nové stránky
  • úprava vzorových stránek
  • vytvoření vzoru pro zápatí
  • potahování vodítek z pravítek
  • vytvoření textového rámečku
 • Práce s rámečky
  • úpravy textových rámečků
  • úpravy rámečků s grafikou
  • tvorba nových rámečků a přizpůsobování obsahu
  • orientace objektů v prostoru
 • Importování a úpravy textu
  • tvorba a vkládání textu
  • automatické vkládání textu
  • práce se styly
  • načítání stylů z jiného dokumentu
  • zřetězení textu
  • přidávání poznámky
  • tvorba a aplikace znakových stylů
 • Práce s typografií
  • úpravy svislého zarovnání
  • změny fontů a typů stylů
  • změny zarovnání odstavce
  • přidávání linky pod odstavec
 • Práce s barvami
  • vymezení požadavků na tisk
  • aplikace barev na objekty
  • tvorba čárkovaných tahů
  • práce s přechody
  • tvorba odstínu
  • tvorba přímé barvy
  • používání pokročilých technik přechodu
 • Import grafiky a vazby v Adobe InDesign
 • Export
 • Tisk a příprava textu

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládá základní znalost práce s textovým editorem.
Po absolvování školení můžete pokračovat:

InDesign pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.