Školení InDesign pokročilý

Školení je určené pro uživatele Adobe InDesign, kteří chtějí vytvářet profesionální rozsáhlé publikace, časopisy nebo noviny. Posluchači se naučí doplnit texty o tabulky a vektorovou grafiku, pracovat s průhledností a slučovat soubory do knih. Posluchači se mimo jiné naučí vytvářet interaktivní dokumenty s hypertextovými odkazy.

Osnova školení InDesign pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Tvorba tabulek
  • import a formátování tabulek
  • použití grafiky v tabulkách
  • formátování textu v tabulce
 • Kreslení vektorové grafiky
  • nastavení mřížky dokumentu
  • rýsování rovných úseků
  • kreslení nástrojem Tužka a Pero
  • tvorba složené cesty
 • Práce s průhledností
  • změna opacity objektů s jednolitou barevností
  • aplikace stylu několikanásobného prolnutí
  • užití featheringu na okraje obrázku
  • úprava průhledností obrázků formátu EPS
 • Tvorba interaktivních dokumentů
  • hypertextové odkazy
  • vložení filmu
 • Slučování souborů do knih
  • definování knihy
  • práce s obsahem
  • zajištění shodností jednotlivých souborů knihy
  • přidání rejstříků

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

InDesign základní

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.