Školení Photopea

Školení je vhodné pro uživatele, kteří potřebují upravovat fotky a připravovat rastrovou grafiku bez možnosti použití placených programů nebo pokud jim vnikne potřeba otevřít zdrojová data z programu Adobe Photoshop bez jeho vlastnictví. Posluchači školení se naučí zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci bezplatného programu Photopea, který slouží jako jednodušší alternativa k placenému Adobe Photoshop. Nespornou výhodou programu Photopea je jeho vizuální podobnost s výše zmíněným placeným nástrojem od Adobe a tím pádem se znalosti programu Photopea stávají výborným odrazovým můstkem pro další rozvoj v oblasti rastrové grafiky.

Osnova školení Photopea

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do rastrové grafiky
  • rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou
  • režim barev
  • rozlišení obrázku
  • formáty souborů pro rastry
  • kvalita a komprese obrázků
 • Pracovní plocha a nový dokument
  • seznámení s rozhraním
  • vlastní uspořádání oken a panelů
  • vytváření nového dokumentu
 • Základní úpravy obrázků
  • velikost plátna
  • velikost obrazu
  • ořezávání
  • úvod do vrstev
  • barva popředí, pozadí
 • Práce s výběry
  • využití funkce výběru
  • seznámení s výběrovými nástroji
 • Základní nástroje
  • nástroj Kyblík barvy
  • nástroj Ořez
  • nástroj Štětec, Tužka, Guma
  • nástroj Klonovací razítko
  • nástroj Retušovací štětec
 • Přizpůsobení obrazových vlastností
  • Práce s Histogramem
  • Úrovně
  • Křivky
  • Vyvážení barev
  • Jas a kontrast
  • Odstín a sytost
  • Černobílé
  • Fotografický filtr
 • Filtry
  • CameraRaw
  • Zkapalnění
  • Rozostřovací filtry
  • Zostřovací filtry
  • Umělecké filtry
 • Praktické tipy a postupy při úpravě a zpracování fotek
 • Export a ukládání

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Začínáme s počítačem

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.