Školení Google Prezentace (Slides)

Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí začít v aplikaci Prezentace (Slides) vytvářet prezentace, připravit k nim podklady a předvádět je. Posluchači se naučit od začátku vytvářet prezentace efektivními postupy. Seznámí se s pravidly, která jim pomohou vytvářet prezentace s profesionálním vzhledem. Posluchači se naučí vytvářet různé typy snímků, vložit do prezentace obrázky, tabulky a grafy a naformátovat je podle svých představ. Zjistí, jak do prezentace doplnit poznámky a připravit podklady pro tisk. Vyzkouší si ovládání prezentace v průběhu jejího předvádění.

Osnova školení Google Prezentace (Slides)

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Vytváření strukturované prezentace
  • Motivy
  • Význam zástupných symbolů na snímcích
  • Strukturovaný text
  • Rozložení snímků
  • Import snímků
 • Hromadné formátování prezentace
  • Vzor (předloha) snímků
  • Úprava předlohy – jednotné vlastní pozadí snímků, vložení loga, hromadná změna fontů a odrážek
  • Úprava rozložení snímků – pozice a velikost zástupných symbolů, vložení nového zástupného symbolu
 • Objekty prezentace
  • Vlastní textová pole – vložení, úprava, pozicování
  • Kresby – spojnice a tvary, jejich vkládání, úpravy a přidání textu, WordArt
  • Obrázky – vkládání obrázků z různých zdrojů, jejich úprava, přebarvení, jas a kontrast
  • Tabulky – vkládání běžné tabulky a její úprava, tabulka z programu Google Tabulka se vzorci
  • Grafy – vkládání grafu, jeho úprava v programu Google Tabulka
  • Video – vkládání videa z YouTube a zvolené URL adresy, nastavení velikosti a pozice na slidu
  • Uspořádání, zarovnání a seskupování jednotlivých objektů na snímku
 • Rozhýbání prezentace
  • Přechody snímků – jednotně i hromadně
  • Animace jednotlivých objektů na snímcích
 • Předvádění prezentace
  • Listování mezi snímky a přehrání prezentace
  • Laserové ukazovátko a zobrazení na celé obrazovce
  • Zobrazení pro prezentujícího – nástroje pro publikum, poznámky řečníka
 • Ostatní funkce
  • Sdílení prezentací s ostatními uživateli
  • Publikování na Webu, zaslání e-mailem, stažení do *.pptx nebo *.pdf formátu
  • Ukládání prezentací na Google Disk
  • Číslování snímků, vkládání komentářů
  • Hledání a nahrazování informací na snímcích
  • Kontrola pravopisu

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.