Školení Fusion 360 základní

Školení je určené pro nové uživatele programu Fusion 360, kteří chtějí vytvářet jednoduchou cestou 3D modely, ať už pro využití ve vývoji, výrobě, nebo v oblasti rozmáhajícího se fenoménu domácích 3D tiskáren. Školení je cíleno na seznámení se se způsobem práce ve Fusion 360, posluchači si na praktických příkladech vyzkouší vytvoření 3D modelů i sestav, vytváření výkresové dokumentace a vizualizaci.

Osnova školení Fusion 360 základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Rozhraní Fusion 360
  • Uživatelské rozhraní
 • Základní nastavení
  • Projekty a složky
 • Vytváření náčrtů
  • Jednoduché náčrty
  • Geometrické vazby
  • Parametrizace náčrtu
 • Nástroje pro vytváření 3D modelu
  • Primitiva a booleovské operace
  • Vysunutí, rotace, šablonování a tažení
  • Zaoblení, zkosení, díry a závity
  • Práce s pracovními prvky - Roviny, osy, body
 • Práce se sestavou
  • Komponenty
  • Vazby
 • Vytváření výkresové dokumentace
  • Pohledy, řezy a detaily
  • Kótování a poznámky
  • Kusovníky a pozice
 • Import a využití stávajících modelů
  • Importovatelné formáty
 • Vizualizace
  • Vzhled
  • Materiál
  • Fyzikální vlastnosti
  • Render a prezentace
 • Zdroje informací
  • Webové servery zabývající se Fusion 360
  • Zdroje 3D modelů

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Začínáme s počítačem


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Fusion 360 pokročilý

Fusion 360 - výroba

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.