Školení Fusion 360 pokročilý

Školení je navrženo pro uživatele programu Fusion 360, kteří již disponují základními zkušenostmi s touto platformou. Posluchači se zaměří na osvojení základních principů pro vytváření technicky a ergonomicky složitějších tvarových modelů a na vytváření správné modelové topologie. V průběhu školení zdokonalí své dovednosti v kreslení a zefektivní své postupy. Dále budou schopni vylepšit vizualizaci konečných modelů a sestav. Rozšíří své znalosti o další systémová prostředí programu a objeví technologické možnosti, které Fusion 360 nabízí.

Osnova školení Fusion 360 pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Pokročilé funkce modelování
  • Boolean operace
  • Odvozování rozměrů
  • Promítání geometrie
  • Práce s polem
 • Plošné modelování
  • úprava a modelování ploch
  • jejich analýza
  • využití ploch při tvorbě objemových dílů
  • Volnoplošné modelování
 • Metody tvorby sestav
  • zdola nahoru, shora dolů
 • Vkládání objektů do náčrtů a modelů
  • vložení obrázků a výkresů ve formátu DWG
  • Práce s křivkovými soubory
 • Renderování součástí
  • Nastavení prostředí a osvětlení
  • Definování vlastních textur materiálů
 • Úvod do rozhraní Manufacture
  • Programování CNC, generování G-Kódu
  • Tvorba programu obrábění a simulace

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Fusion 360 základní

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.