Hodnocení školení Remarketing

Komentáře z hodnocení absolventů školení, kteří souhlasili s jejich uvedením na webu:

Školení bylo skvělé, přínosné, praktické. Děkuji lektorovi za trpělivý a vstřícný přístup.Mgr. Adéla Grafnetterová, Net Press Media
20.12.2016, lektor Petr Kuchynka
Remarketing

Lektor skvělý, obsah lepší než jsem očekával. DěkujiMartin Ištvánek, Dům plný úspor o.p.s.
31.10.2016, lektor Petr Kuchynka
Remarketing