Školení Project pokročilý

Školení Project pokročilý je určené uživatelům, kteří chtějí v programu Project vytvářet složitější harmonogramy, podrobně sledovat průběh projektů a pracovat na více projektech zároveň. Posluchači se naučí členit úkoly do vlastních osnov, nastavit zdroje a podrobně plánovat jejich vytížení a jejich náklady. Naučí se nastavit zobrazení projektu a sledovaných hodnot podle svých představ. Seznámí s možnostmi plánovaní a sledování vytížení zdrojů při práci na více projektech zároveň.

Osnova školení Project pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

  • Zopakování základních úkonů při vytváření projektu v Microsoft Project
  • Pokročilá práce s úkoly
    • opakovaný úkol
    • osnova úkolů, kód WBS
    • vlastní kódy osnovy
    • kalendář úkolu
  • Pokročilá práce se zdroji
    • zobrazení nákladů na zdroj
    • přetížení zdroje - ruční a automatické vyrovnání
    • změna kapacity zdroje v čase
    • tabulky nákladových sazeb
    • kalendář zdroje
  • Přiřazení zdrojů úkolům
    • zpoždění přiřazení
    • změna rozvrhu práce
    • přesčasová práce přiřazení
  • Úprava zobrazení
    • přidání zvýraznění
    • vlastní zobrazení
    • vlastní tabulky
    • vlastní filtry, řazení a seskupení
  • Vlastní pole
    • ukázky použití vlastních polí
    • vytváření vlastních polí a jejich zobrazení
    • výpočty v poli
    • zobrazení grafických indikátorů v poli
  • Sledování projektu - pokročilé techniky
    • zadávání skutečných hodnot pro úkol
    • skutečná a zbývající práce pro přiřazení
    • přesčasová práce
    • přeplánování nedokončené práce
    • sledování zdrojů problémů
    • sledování dopadů změny
    • kontrola financí
  • Tiskové sestavy
    • vytváření vlastních tiskových sestav
    • vizuální sestavy
  • Fond zdrojů
    • vytvoření fondu zdrojů
    • připojení sdílejícího projektu
    • aktualizace a obnovení fondu zdrojů
    • sledování vytíženosti zdrojů na všech projektech
  • Práce s více projekty
    • konsolidované projekty
    • vložení dílčího projektu
    • změna a zrušení vazby mezi projekty
    • externí vazba mezi úkoly
    • nastavení zobrazení externí vazby
  • Nastavení Microsoft Project

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Project základní


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Project Server

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2016. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.