Školení Project expres

Školení je zaměřené na seznámení s problematikou plánováním projektů v programu Project. Posluchači se seznámí s možnostmi programu Project a se základními pojmy v oblasti tvorby harmogramů. Posluchači se naučí vytvořit harmogram a nastavit vazby mezi jednotlivými úkoly. Naučí se nastavit zobrazení harmonogramu podle svých představ a připravit jej pro tisk nebo další prezentaci.

Osnova školení Project expres

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Seznámení s Microsoft Project
  • možnosti nasazení Microsoft Project v malých a velkých organizacích
  • základní pojmy
  • pracovní prostředí
 • Nastavení času projektu
  • datum zahájení a dokončení projektu
  • pracovní čas
  • základní kalendáře
  • typy kalendářů
  • změna kalendáře projektu
 • Úkoly
  • zadání úkolu
  • základní vlastnosti úkolu
  • doba trvání úkolu
  • vazby mezi úkoly
  • členění úkolů do osnovy
 • Zobrazení
  • typy zobrazení
  • základní nastavení zobrazení
  • zobrazení Ganttův diagram
  • zobrazení kritické cesty
  • zobrazení používání úkolů
  • síťový diagram
  • řazení, filtrování a seskupování dat
  • přenášení vlastních nastavení mezi projekty
 • Formátování Ganttova diagramu
  • Formátování pruhů v Ganttově diagramu
  • Formátování textu v Ganttově diagramu
 • Tisk a publikování
  • možnosti tisku
  • tiskové sestavy
  • export obrázku

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá znalost práce se systémem Windows.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.