Školení Excel Expert v angličtině

Excel Expert Training is designed for advanced users of Excel who want to automate frequently repeated procedures, to use advanced tools for data analysis and database functions, to work with external data and to become familiar with basics of Visual Basic for Applications (VBA) language. Training can be completed with official Microsoft Office Specialist certification.

Osnova školení Excel Expert

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Formulas and Functions
  • Lookup functions
  • Matrix formulas and functions
  • Database functions
 • Charts
  • Dynamic data range
  • Pivot Chart properties
 • Databases in Microsoft Excel
  • Best practices for databases
  • Subtotals
  • Advanced filter
  • Quick Analysis
  • Import external data
  • Text to columns
  • Goal Seek
  • Solver
  • Power View
 • Pivot Tables
  • Advanced Pivot Table options
  • Calculated fields
  • Calculated items
  • Using external data
  • Grouping gields
  • PowerPivot
 • Practical Examples
  • Advanced conditional formatting
  • Megaformulas
 • Macros
  • Introduction to macros
  • Absolute and relative recording
  • Macro security
  • Visual Basic Editor
 • Microsoft Excel Object Model
  • What is the object model
  • Working with cells - Range object
  • Using Sheets and WorkSheet object
  • Using Workbooks
 • Form Controls
  • Inserting a button
  • Assigning macros
  • CheckBox, ComboBox, ScrollBar
  • Data entry form

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel Advanced


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Excel VBA

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2016. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.