Školení CorelDRAW základní

Školení je určené pro začínající grafiky, pracovníky z oblasti marketingu, reklamních a DTP studií. Je zaměřené na zpracování vektorové grafiky a přípravu marketingových a propagačních materiálů v CorelDRAW. Je vhodné pro grafiky připravující podklady pro tisk i vytvářející grafiku pro webové stránky a prezentace. Posluchači se seznámí se základními principy a postupy používanými při přípravě grafiky. Zjistí, jaké jsou požadavky na zpracování grafiky pro různé použití. Naučí se vytvářet jednoduchou vektorovou grafiku. Vyzkouší si zpracování firemního loga, přípravu propagačního letáku, vizitky, inzerátu i grafiky pro web. Zjistí, jak připravit tiskové podklady a vyexportovat grafiku pro použití na webu nebo v prezentaci.

Osnova školení CorelDRAW základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do vektorové grafiky
  • rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou
  • režim barev
  • rozlišení obrázku
  • formáty souborů pro vektory
  • standardy PDF-X
  • náležitosti k tisku
 • Kreslení základních objektů
  • obdélník
  • elipsa
  • mnohoúhelníky
  • základní kreslení křivek
 • Manipulace s objekty
  • označování objektů
  • přesun
  • otočení
  • zkosení
  • zrcadlení
  • zaoblení a vykroužení rohů
  • volná transformace
  • zrušení transformace
  • zamknutí objektu
 • Kreslící pomůcky
  • přichytávání k objektům
  • přichytávání k vodícím linkám
  • mřížka
  • pravítko
 • Umístění objektů
  • rozmístění objektů
  • pořadí zobrazení objektů
 • Kombinování křivek a objektů
  • zarovnání objektů
  • seskupit, rozložit
  • booleovské operace
 • Jednotná výplň
  • palety
  • změna barvy
  • nástroj Jednotná výplň
  • režimy barev
  • nástroj Inteligentní výplň
 • Kapátko a plechovka barev
 • Další typy výplní
  • přechodová
  • vzorky
  • textury
 • Obrysy objektů
 • Režimy zobrazení
  • jednoduchý drátěný model
  • drátěný model
  • koncept
  • normální
  • rozšířené
 • Text
  • řetězcový text
  • odstavcový text
  • konverze mezi řádkovým a odstavcovým textem
  • symboly
 • Nastavení stránky
  • velikost, orientace
  • uspořádání
  • pozadí
  • vkládání, odstraňování, přejmenování, přesun stránky
 • Import a export
 • Tisk

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Začínáme s počítačem


Po absolvování školení můžete pokračovat:

CorelDRAW pokročilý

Corel PHOTO-PAINT

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení CorelDRAW základní