Školení Acrobat

Školení je zaměřené na vytváření dokumentů PDF v Adobe Acrobat. Posluchači se naučí vytvářet PDF dokumenty obsahující text, tabulky grafy i obrázky. Seznámí se s převodem různých textů a objektů do programu Adobe Acrobat z ostatních programů, naučí se dokumenty doplnit o hypertextové odkazy a záložky, které čtenářům usnadní orientaci v dokumentu. Posluchači se naučí vytvářet formuláře, používat revize a připravit dokument pro tisk a pro export.

Osnova školení Acrobat

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Pracovní plocha Adobe Acrobat
  • použití nástrojů, pruhů nástrojů a tlačítek úloh v aplikaci Acrobat
  • použití panelů aplikace Acrobat
  • použití kontextových nabídek
 • Převod souborů Microsoft Office
  • převod souboru aplikace Word, PowerPoint, Excel
 • Převod souborů do formátu Adobe PDF
  • vytvoření PDF ze souboru TIFF + různé typy
 • Přizpůsobení kvality výstupu souboru PDF
  • komprese a prevzorkování
  • použití vlastních nastavení převodu
  • správa barev
 • Úpravy souborů PDF
  • převedení a přidání souboru s obrázkem
  • vložení stránky z jiného souboru
  • přesouvání stránek pomocí miniatur
  • úprava odkazů
  • přečíslování stránek
  • přidání zvuku
  • kopírování textu a obrázků ze souboru PDF
  • převod stránky PDF do formátu obrázku
 • Recenze dokumentu
  • práce s poznámkami
  • export a import poznámek
  • přidání poznámek
  • přehled poznámek
 • Vyplňování formulářů
 • Příprava prezentací
  • export, úpravy a tisk obrázků
  • obrázky z digitálního formátu

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Začínáme s počítačem

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.