Školení Access programování

Školení je určené pro zájemce o rozšíření standardní funkčnosti databáze v programu Access pomocí programování v jazyce Visual Basic (VBA) včetně přístupu k datům pomocí rozhraní ActiveX Data Objects (ADO) a možností programové úpravy databáze prostřednictvím Data Access Objects (DAO). Absolventi budou schopni automaticky importovat a exportovat data, vytvářet vlastní funkce pro použití v dotazech, upravovat uživatelské rozhraní a programově zpracovávat data v databázích.

Osnova školení Access programování

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Základy jazyka VBA
  • umístění zdrojového kódu
  • definice procedur a funkcí
  • definice proměnných
  • výrazy
  • ošetření chybových stavů
 • Objektový model
  • struktura objektů
  • odkazy na formuláře a sestavy
  • základní typy událostí
  • vestavěné funkce
  • vlastní funkce
 • Interaktivní formuláře
  • podmíněné formátování
  • možnosti využití VBA ve formulářích
  • hlášení a výzvy
  • větvení programu
  • reakce dle přihlášeného uživatele
 • Programový přístup k datům
  • struktura rozhraní ADO
  • připojení k databázi
  • definice dotazu
  • čtení ze sady záznamů
  • aktualizace sady záznamů
  • aktualizace zdrojových dat
 • Úprava struktury databáze
  • využití definičních příkazů SQL
  • možnosti rozhraní DAO
  • definice tabulek
  • definice dotazů
 • Import a export dat
  • import textových souborů
  • kódování textu
  • export do formátů CSV a XLS
  • odeslání dat nebo sestavy e-mailem
 • Vícejazyčné prostředí databáze
  • zásady pro návrh
  • varianty řešení

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Access pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2019. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly verzí.