Školení Access pokročilý

Školení je určené uživatelům programu Access, kteří chtějí vytvářet složitější databáze a navrhovat databázové aplikace pro víceuživatelské prostředí. Posluchači se seznámí s pokročilými možnostmi vytváření tabulek a dotazů, naučí se vytvářet dotazy pro úpravu dat včetně použití základních SQL dotazů. Znalosti práce s formuláři budou rozšířeny o práci s událostmi a napojení parametrických dotazů na hodnoty ve formuláři. Posluchači se naučí upravit výchozí chování databáze a nastavit zabezpečení.

Osnova školení Access pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Zopakování důležitých pojmů
  • pole/záznam
  • relace
  • primární klíč
  • referenční integrita dat
 • Pokročilé nastavení tabulky
  • další datové typy
  • složitá ověřovací pravidla
  • vstupní maska
 • Pokročilá práce s dotazy
  • výběrové dotazy
  • parametrické dotazy
  • výběr jedinečných hodnot
  • akční dotazy
  • propojení dotazu s formulářem
  • složené dotazy
  • nastavení spojení v dotazu
  • syntaxe příkazu SELECT
 • Formuláře
  • ovládací prvky formuláře
  • formuláře s podformulářem
  • filtrovací formulář
  • předávání dat mezi formuláři
  • dodatečné výpočty na formuláři
  • události ovládacích prvků
 • Import a export
  • import dat z Microsoft Excel
  • import z jiných zdrojů (Access, textový soubor, Sharepoint)
  • automatický import
  • možnosti propojení s Excelem
  • export do PDF a programu Word
 • Údržba a zabezpečení databáze v Microsoft Access
  • přepínací formulář
  • možnosti Po spuštění
  • makro spouštěné při otevření databáze
  • kontrola a komprese databáze
  • možnosti zabezpečení

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Access základní


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Access programování

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2019. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly verzí.