Školení Word pokročilý

Školení je zaměřené na vytváření složitějších a delších dokumentů s většími nároky na grafický vzhled dokumentů. Je vhodné pro uživatele aplikace Word, kteří chtějí vytvářet obsáhlejší zprávy, návody, směrnice a podobně obsahující různé obrázky, grafy, tabulky, diagramy, odkazy a reference nebo rozsáhlé smlouvy a odborné články. Posluchači se také naučí generovat dopisy, štítky a emaily pomocí hromadné korespondence. Seznámí se s postupy a nástroji používanými při spolupráci více uživatelů na jednom dokumentu.

Osnova školení Word pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Pokročilé formátování textu
  • přednastavené styly a jejich úprava
  • vytváření vlastních stylů
  • přidání nového stylu do šablony normal.dotx
  • víceúrovňové číslování a odrážky
  • pokročilé formátování odstavce, tok textu, dělení slov
  • text ve sloupcích
 • Pokročilé formátování tabulek v Microsoft Word
  • styly tabulek
  • seřazení údajů v tabulce
  • převod tabulky na text a opačně
  • vkládání a propojování tabulek z Microsoft Excel
 • Formátování různých typů objektů
  • pokročilé formátování obrázků
  • pokročilé formátování SmartArt
  • styly objektů
 • Práce s dlouhými dokumenty
  • Navigační podokno
  • používání osnovy
  • oddíly, nastavení různého formátování stránky pro jednotlivé oddíly
  • vkládání obsahů, seznamů a rejstříků
  • křížové odkazy
  • číslování obrázků a dalších prvků
  • využití automatických polí
  • možnosti ochrany dokumentu
 • Sledování změn
  • revize
  • poznámky a komentáře
  • porovnání dvou dokumentů
  • oběh dokumentů v organizaci
 • Šablony
  • různé zdroje přednastavených šablon
  • šablona normal.dotm
  • vytváření a používání vlastních šablon
 • Hromadná korespondence
  • různé tipy pro využití hromadné korespondence
  • vytvoření a úprava hlavního dokumentu
  • seznam pro hromadnou korespondenci (zdrojová data)
  • slučovací pole hromadné korespondence
  • pravidla pro sloučení a vytvoření sloučeného dokumentu
 • Nastavení Microsoft Word
  • nastavení programu Word
  • úprava panelu nástrojů Rychlý přístup