Individuální školení Začínáme s tabletem

Individuální školení Začínáme s tabletem je nejefektivnější způsob výuky tabletu. Lektor se věnuje pouze jednomu posluchači, školení přizpůsobuje požadavkům, znalostem a pracovnímu zaměření posluchače. Při školení můžete pracovat s příklady z vaší praxe.

Délka školení

Doporučená délka školení je 4 hodiny, obvykle v jednom dni, například 8:00-12:00.
Čas a délku školení si můžete přizpůsobit.

Termín školení

Školení probíhá ve vámi zvoleném termínu. Školení může probíhat v jakoukoliv denní dobu, i o víkendu.

Technická podpora

Naši lektoři jsou vám k dispozici i po skončení školení. V případě potřeby vám po e-mailu zodpoví vaše dotazy k tématům probíraným na školení.

Certifikát

Po skončení školení obdržíte emailem Osvědčení o absolvování školení.