Školení Předtisková příprava, Adobe

Školení je určené pro uživatele Adobe Illustrator a Adobe InDesign, kteří se chtějí naučit připravit dokumenty pro tisk. Posluchači se naučí připravit adekvátní vektorové i rastrové podklady, zhodnotit jejich kvalitu nebo zvolit vhodný barevný režim. Naučí se pracovat se standardy PDF-X a exportovat tisková PDF. Osvojí si základní znalost tiskových technologií a jak mají komunikovat s tiskárnou.

Osnova školení Předtisková příprava, Adobe

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Minimum o výrobě tiskovin
  • stručný přehled tiskových technik
  • postup výroby tiskovin
 • Barva v počítačové grafice
  • barevné režimy
  • problematika správy barev
 • Příprava rastrových dat
  • rozlišení obrazu
  • posouzení kvality
  • souborové formáty v předtiskové přípravě
 • Příprava vektorové grafiky
  • barevný režim dokumentu
  • správa barev
  • práce s průhledností
 • Export a vytváření tiskového PDF
  • Standard PDF-X
  • Přetisk, spadávka
  • Export tiskového PDF
 • Kontrola dokumentů určených k tisku
 • Předávání tiskových dat
  • spolupráce grafika s tiskárnou

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá základní znalost práce v programech Adobe Illustrator a Adobe Photoshop.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.